MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Stručni članak  •  Stomatologija u 21. stoljeću HR ENG

Funkcijski poremećaji stomatognatog sustavaFunctional disorders of the stomatognathic system

Melita Valentić-Peruzović, Goranka Prpić-Mehičić, Iva Alajbeg, Ivica Pelivan, Davor Illeš, Višnja Juroš

Funkcijski poremećaji stomatognatog sustava su kompleksni i pod utjecajem brojnih čimbenika. Smatra se da je pojavnost temporomandibularnih poremećaja (TMP-a), poslije dentalne boli (pulpne i parodontne boli), najčešći uzrok orofacijalne boli. Ne postoji suglasnost s obzirom na postojeću terminologiju, definicije i terapijske postupke. Mogu se uglavnom podijeliti u dvije veće skupine, miogenog odnosno artrogenog porijekla ili dolaze u kombinaciji, s različitom prevalencijom tih komponenti, što čini dijagnostiku i terapiju zahtjevnijima

Ključne riječi:
temporomandibularni poremećaji, etiologija, mišićni poremećaji, intrakapsularni poremećaji, multidisciplinarnost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

Functional disorders of stomatognathic system are complex and influenced by numerous factors. The incidence of temporomandibular disorders (TMD) is considered the most frequent after the dental pain (pulpal and periodontal). Today, there is no generally accepted terminology, nor definitions as well as treatment procedures. There are two main categories of TMD, considering muscular or arthrogenic origin, or combination of this two, with different prevalence of this components, which makes a diagnostics and therapy very complex.

Key words:
temporomandibular disorder, etiology, muscular dysfunction, intracapsular derangement, multidisciplinary approach