MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Funkcijske metode oslikavanja mozga (neuroimaging) u dijagnostici demencijaNeuroimaging in the diagnosis of dementia

Vesna Medved, Ratimir Petrović

Etiološki čimbenici za nastanak demencija samo su djelomično poznati. Većina istraživanja pokazuje da vjerojatno postoji jedna zajednička osnova mnogih neurodegenerativnih procesa. U tom smislu nalazi se povećano stvaranje, pogrešna reprodukcija i patološko nakupljanje peptida i proteina. Suvremene slikovne molekularne metode pozitronske emisije obilježene radiofarmakom 11C-6-OHBTA1 pokazale su se najuspješnijom in vivo metodom, tj. metodom prikaza amiloidnih plakova u mozgu. Ova metoda omogućuje otkrivanje bolesti prije pojave kliničkih simptoma kao i praćenje terapijske učinkovitosti. PET i SPECT trebali bi biti dio standardne kliničke obrade u procesu dijagnosticiranja srednje i teško izražene demencije. Specifičnost i senzitivnost ovih metoda kreće se oko 90%. Metoda SPECT-a u našim uvjetima dostupnija je od PET-a i od presudne je važnosti za utvrđivanje stupnja izraženosti demencije. Pojedine demencije imaju karakterističan nalaz metaboličke aktivnosti prikazane SPECT-om i PET-om. Praćenje bolesnika funkcijskim metodama oslikavanja mozga opravdano je za utvrđivanje učinka primjenjene farmakoterapije te za razlikovanje Alzheimerove demencije od vaskularne i Lewy body demencije. Najprogresivniji tijek ima Lewy body demencija, potom Alzheimerova te vaskularna demencija. Primjena brain imaging metoda krucijalna je za dijagnosticiranje demencija. 

Ključne riječi:
demencije; PET; SPECT; neuroimaging

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

The causes of dementia are still not fully understood. Most studies indicate that increased production, misfolding and pathological aggregation of peptides and proteins make a common basis for many neurodegenerative disorders. A modern molecular imaging procedure with the tracer 11C-6-OH-BTA1 has been the most successful method in positron emission tomography (PET) imaging of cerebral beta amyloid pathology in vivo, because it allows for earlier detection of disease, i.e. even before the onset of clinical symptoms, and for monitoring the treatment effects. Standard diagnostic evaluation of mild and advanced dementia should include PET and single-photon emission computed tomography (SPECT) brain imaging. These methods have both sensitivity and specificity of 90%. The widely available brain SPECT plays the key role in the dementia diagnosis and staging. Some types of dementia show a characteristic pattern of metabolic activity revealed by SPECT. The use of SPECT in differential diagnosis is justified in two cases. It may be used to discern Alzheimer’s disease from vascular dementia, because the first one is progressive. In patients with depressive pseudodementia in remission, SPECT shows normalized values. The use of brain imaging methods is crucial in dementia diagnosis. 

Key words:
dementia; neuroimaging; positron emission tomography; single-photon emission computed tomography