English abstract: Click here.

Funkcijske metode oslikavanja mozga (neuroimaging) u dijagnostici demencija

Etiološki čimbenici za nastanak demencija samo su djelomično poznati. Većina istraživanja pokazuje da vjerojatno postoji jedna zajednička osnova mnogih neurodegenerativnih procesa. U tom smislu nalazi se povećano stvaranje, pogrešna reprodukcija i patološko nakupljanje peptida i proteina. Suvremene slikovne molekularne metode pozitronske emisije obilježene radiofarmakom 11C-6-OHBTA1 pokazale su se najuspješnijom in vivo metodom, tj. metodom prikaza amiloidnih plakova u mozgu. Ova metoda omogućuje otkrivanje bolesti prije pojave kliničkih simptoma kao i praćenje terapijske učinkovitosti. PET i SPECT trebali bi biti dio standardne kliničke obrade u procesu dijagnosticiranja srednje i teško izražene demencije. Specifičnost i senzitivnost ovih metoda kreće se oko 90%. Metoda SPECT-a u našim uvjetima dostupnija je od PET-a i od presudne je važnosti za utvrđivanje stupnja izraženosti demencije. Pojedine demencije imaju karakterističan nalaz metaboličke aktivnosti prikazane SPECT-om i PET-om. Praćenje bolesnika funkcijskim metodama oslikavanja mozga opravdano je za utvrđivanje učinka primjenjene farmakoterapije te za razlikovanje Alzheimerove demencije od vaskularne i Lewy body demencije. Najprogresivniji tijek ima Lewy body demencija, potom Alzheimerova te vaskularna demencija. Primjena brain imaging metoda krucijalna je za dijagnosticiranje demencija. 

Ključne riječi:
demencije; PET; SPECT; neuroimaging


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 101/102