MEDIX, God. 26 Br. 142  •  Recenzija  •  Anatomija HR ENG

Predrag Keros, Marko Pećina:
„Funkcijska anatomija lokomotornoga sustava“


Izdavač: Ljevak, Zagreb
Godina izdanja: 2020.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 585 stranica

 

Knjiga je drugo, dopunjeno izdanje autora emerit. prof. dr. sc. Predraga Kerosa i akademika Marka Pećine, osuvremenjeno i obogaćeno dodatnim sadržajima u odnosu na prvo izdanje objavljeno kod istog izdavača 2006. godine. Drugo izdanje obrađuje anatomsku građu lokomotornog sustava na klasičan način, kao i drugi kvalitetni anatomski udžbenici. Osnovna je vrijednost knjige da uz to daje i detaljan prikaz funkcije i funkcionalnosti pojedinih sastavnica sustava za pokretanje, kao i tijela u cjelini. Spoznaje vezane uz funkcionalnu anatomiju lokomotornoga sustava značajne su ne samo za liječnike i zdravstvene djelatnike koji se bave dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti i ozljeda sustava organa za kretanje, već i za brojne stručnjake u drugim disciplinama – kineziologe, stručnjake u sportu i u rekreaciji, itd.

Nakon kraćeg opisa osnovnih postavki i načela u anatomiji kao znanstvenoj disciplini, slijedi uvodno poglavlje o općem ustrojstvu tijela i značajkama lokomotornoga sustava, tj. skeleta, zglobova i mišića. Prema ranijoj koncepciji djela, nakon uvodnih izlaganja slijede poglavlja načinjena po regionalnoj raspodjeli, svrstana u četiri cjeline (vrat i trup, gornji i donji udovi) koje su podijeljene u potpoglavlja (npr. gornji udovi: prsni koš, rame i nadlaktica, lakat i podlaktica, šaka; itd). Taj se pristup, temeljen na principu funkcionalnih cjelina (regija), čini ispravnijim i povoljnijim u odnosu na anatomske tekstove i udžbenike u kojima je štivo koncepcijski podijeljeno prema morfološkom principu (gdje su odvojeno prikazane najprije cjelokupna osteologija, potom sindezmologija te na kraju mišićni sustav, tj. miologija). Posebno je vrijedno poglavlje o biomehanici i opsegu pokreta u zglobovima, koje je nadopunjeno slikama s prikazom djelovanja mišića u pojedinim zglobovima, te posljednje poglavlje sa slikama mišićja u boji i tablicama segmentalne inervacije mišića.

Vrijednosti djela pridonose i crteži i fotografije kako unutar teksta tako i u obliku posebnih tablica koje prikazuju funkcionalne cjeline i kinematičke mišićne lance. U želji da se što bolje povežu građa i funkcija te funkcionalne osobitosti lokomotornoga sustava, autori su postojećem sadržaju pridodali i nove koji su uključeni kao manje dopune u postojeća poglavlja iz prvog izdanja knjige, a dodana su i dva nova poglavlja. U poglavlju o analizi hoda u čovjeka stavljen je naglasak na značaj hoda u dijagnostici poremećaja lokomotornog sustava u cjelini (autor Nikolino Žura). Pridodano je i poglavlje o temeljima radiološke dijagnostike lokomotornoga sustava (autor Igor Borić).

Posebnu vrijednost djela i doprinos razumijevanju izloženoga gradiva čini Latinsko/grčko-hrvatski anatomski rječnik te iscrpno Kazalo pojmova, koje čitatelju olakšava snalaženje u velikom broju naziva. Izvorno djelo cjelovit je prikaz anatomskih, funkcijskih i funkcionalnih značajki lokomotornoga sustava čovjeka. Kao svaki kvalitetni udžbenik anatomije, knjiga sadrži izuzetno veliku količinu informacija, koje prikazuje na čitatelju pristupačan način, uz velik broj slika i tablica. Djelo je pisano razumljivim i ispravnim hrvatskim književnim jezikom, a anatomska nomenklatura temelji se na uvriježenoj, trenutačno važećoj anatomskoj terminologiji, a uz međunarodne medicinske nazive uporabljeni su i hrvatski.

Sveukupno, radi se o odličnom udžbeniku koji obrađuje građu, funkciju i funkcionalne značajke lokomotornoga sustava čovjeka. Sadržajem i opsegom prvenstveno je namijenjen studentima poslijediplomskih i dodiplomskih studija medicine i kineziologije, kao i studentima zdravstvenog veleučilišta. Od posebnog je značaja i za specijaliste ortopedije i traumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te reumatologije, a od koristi je i neurolozima, radiolozima i liječnicima sportske medicine. Knjiga sadrži relevantne podatke i informacije s obzirom na njenu namjenu, koje autori obrađuju logičnim slijedom, na pristupačan način. Djelo je službeni udžbenik Sveučilišta u Zagrebu i isto tako i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.