MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Pregledni članak  •  Korektivna dermatologija HR ENG

Frakcijski resurfacing, suvremeni trendovi i budućnost laserske tehnologije kao antiaging metodeFractional resurfacing, current trends and the future of laser technology as an anti-aging methods

Daška Štulhofer Buzina

Razvoj resurfacinga počinje krajem 20. stoljeća pojavom ablativnih laserskih sustava. Njihova učinkovitost u brisanju tragova starenja kože do sada nije nadmašena. Dugo postoperacijsko razdoblje i razvoj brojnih nuspojava te mogućih komplikacija rezultirali su potiskivanjem ablativnoga laserskog resurfacinga na margine primjene u pomlađivanju kože. Zahtjeve suvremenoga užurbanog stila života pratio je razvoj neablativnoga resurfacinga, metode koja je uz minimalno razdoblje oporavka i minimalne nuspojave rezultirala ipak skromnim učincima u pomlađivanju kože. Spajanjem najboljeg od obaju pristupa razvijeni su laserski sustavi za frakcijski resurfacing i to prvo za neablativni, potom za ablativni resurfacing. Tako je uz kraće razdoblje oporavka i manje nuspojava omogućen djelomičan rezultat ablativnog resurfacinga. Tek treba vidjeti što donosi budućnost, no i nadalje će pravilan odabir klijenta, uz realna očekivanja te kombiniranje zahvata prema individualnim potrebama, polučiti najbolje rezultate.

Ključne riječi:
ablativni frakcijski resurfacing; frakcijska fototermoliza; neablativni frakcijski resurfacing

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

Development of resurfacing begins at the end of the 20th century with the ablative laser system invention. Their effectiveness in erasing the traces of skin aging has not been exceeded. Long post-operative period and the development of numerous side effects and possible complications have resulted in the suppression of ablative laser resurfacing on the margins of application in rejuvenating the skin. The requirements of a modern hectic lifestyle have been followed by the development of non-ablative resurfacing, the method with minimal recovery time and minimal side effects, but also modest results in skin rejuvenation. By combining the best of both approaches, laser systems for fractional resurfacing have been developed – first for non-ablative, thereafter for ablative resurfacing. Thus, a partial result of ablative resurfacing is achieved with a shorter recovery period and less side effects. It is yet to be seen what the future brings, but the best results will be achieved by the appropriate choice of clients, realistic expectations and the combination of interventions according to individual needs.

Key words:
ablative fractional resurfacing; fractional photothermolysis; nonablative fractional resurfacing