MEDIX, God. 19 Br. 104/105  •  Sponzorirana reportaža HR ENG

Fosfomicin (Urinex) u liječenju urinarnih infekcija

Višnja Škerk

Fosfomicin-trometamol (Urinex) registriran je u Hrvatskoj 2012. godine i nalazi se na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a. Registriran je za liječenje akutnoga nekompliciranog cistitisa u odraslih osoba uzrokovanih bakterijama osjetljivim na fosfomicin. Dodatne indikacije, neregistrirane u Hrvatskoj, jesu profilaksa rekurentnih nekompliciranih infekcija mokraćnoga sustava i kemoprofilaksa kod kirurških zahvata. Ima B kategoriju prema FDA-klasifikaciji lijekova. Urinex 3 g dozira se jednokratno, sadržaj vrećice treba otopiti u vodi i popiti. Fosfomicin djeluje baktericidno. Aktivan je prema aerobnim gram-negativnim bacilima i gram-pozitivnim kokima. Klinički je vrlo značajno njegovo djelovanje na E. coli i K. pneumoniae, uključujući ESBL-sojeve, na pseudomonas te djelovanje na MRSA.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 104/105