MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Forenzično značenje demencijeForensic importance of dementia

Lana Mužinić

Forenzično značenje demencije očituje se u psihijatrijskim vještačenjima osoba s demencijom tijekom sudskih postupaka. Forenzična procjena osobe s demencijom nužna je pri vještačenju u kaznenom postupku, postupku lišavanja poslovne sposobnosti, utvrđivanju valjanosti oporuke i sposobnosti sastavljanja ugovora, kao i pri procjeni mogućnosti davanja pristanka na liječenje. Iako postoji kriminalitet starijih osoba, smanjen je interes za tu populaciju počinitelja kaznenih djela. Obitelj često prikriva devijantno ponašanje svojih članova, a prisutna je i tendencija da se starije osobe kazneno ne procesuira. Zaštita institutom skrbništva potrebna je kod težih oblika kognitivnog i socijalnog oštećenja, jer se osobe s demencijom nisu u stanju samostalno brinuti o svojim pravima i interesima. Tijekom vještačenja, određuju se dijagnoza, težina i tijek bolesti, funkcionalna sposobnost, postojanje komorbidnih dijagnoza te utjecaj na specifične okolnosti zbog kojih se vodi sudski postupak. 

Ključne riječi:
demencija; forenzička psihijatrija; kriminalitet; psihijatrijska vještačenja; starateljstvo; zakonska odgovornost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

The forensic importance of dementia comes to the fore in cases where psychiatric expert witness evidence is needed regarding persons with dementia in legal contexts. Forensic assessment of persons with dementia is required in criminal proceedings, incapacity proceedings, proceeding for establishing validity of a will, capacity to contract and ability to consent to treatment. Although criminal behaviour is present among the elderly, the interest in offenders in this age group is low. Families often hide deviant behaviour of their members, and there is a tendency not to criminally charge the elderly. Legal guardianship of persons with dementia is required in cases of severe cognitive and social impairment, because such persons are unable to exercise their rights and protect their interests. The purpose of expert witness examination is to determine the diagnosis, severity and duration of illness, functional ability, presence of comorbidities and the impact on specific circumstances of the legal proceeding. 

Key words:
crime; dementia; expert testimony; forensic psychiatry; legal guardians; liability, legal