MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Forenzičko-psihijatrijski aspekti posttraumatskog stresnog poremećajaForensic aspects of post-traumatic stress disorder

Tija Žarković Palijan, Marina Kovač, Dražen Kovačević

Rizik pojavnosti obiteljskog i drugog nasilja povećan je u obiteljima oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). U cilju utvrđivanja učestalosti i vrste obiteljskog nasilja, na Zavodu za forenzičku psihijatriju Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači provedena je analiza podataka osoba oboljelih od PTSP-a, nad kojima je provedeno forenzičko psihijatrijsko vještačenje u razdoblju od 2000. do 2005. godine. Rezultati analize ukazuju da vještačene osobe često uz PTSP imaju i komorbiditet, te smanjenu ubrojivost za čin nasilja u obitelji, a dio ih je i neubrojiv, iako se smatra da osobe oboljele od PTSP-a ne gube kontakt s realitetom, te su sposobne razlikovati dobro od zla. Dugotrajno monitoriranje tih osoba i članova njihovih obitelji potrebno je radi prevencije potencijalnog budućeg nasilja. Dio tih osoba treba imati intenzivni psihijatrijski tretman, koji uključuje i farmakološku i socijalnu terapiju i psihoterapiju ovisno o intenzitetu bolesti i strukturi ličnosti. 

Ključne riječi:
penalne mjere; posttraumatski stresni poremećaj; psihijatrijsko vještačenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 89/90

The risk of domestic and other violence is increased in the families of persons with post-traumatic stress disorder (PTSD). In order to determine the prevalence and type of domestic violence, a forensic analysis was performed of patients with PTSD at the Department of Forensic Psychiatry, “Dr. Ivan Barbot” Neuropsychiatric Hospital in Popovača, between 2000 and 2005. The results showed that these patients often had PTSD comorbid with other disorders and diminished mental capacity for the act of domestic violence or no mental capacity at all. However, patients suffering from PTSD are considered to have contact with reality and can distinguish between right and wrong. Long-term follow-up of these patients and their families is needed in order to prevent potential future violence. Some of these patients should receive intensive psychiatric treatment, including pharmacological, social and psychotherapeutic support, depending on the intensity of the disorder and structure of personality. 

Key words:
forensic psychiatry; liability, legal; stress disorder, post-traumatic