MEDIX, God. 20 Br. 112  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Filovirusi (virusi Ebola i Marburg) – lokalni ili globalni problem današnjice?Filoviruses (Ebola and Marburg viruses) - local or global problem today?

Vladimir Krajinović

Virusi Ebola i Marburg jedni su od najvirulentnijih patogena u ljudi, a uzrokuju tešku hemoragijsku vrućicu koja se klinički prezentira kao fulminantni septični šok. Dijagnoza bolesti se postavlja na temelju epidemiološke anamneze i karakteristične kliničke slike, a potvrđuje brzim serološkim i molekularnim testovima detekcije antigena u krvi ili drugim tjelesnim tekućinama. U hospitaliziranih bolesnika zbog potvrđene infekcije ili sumnje na infekciju tim virusima potrebno je provoditi standardne, kontaktne i kapljične mjere zaštite. Ne postoji specifično liječenje pa je jedino moguće liječenje potporno. Povijesno, epidemije uzrokovane tim virusima vezane su uz afrički kontinent i rijetko su privlačile pozornost svjetske javnosti. Epidemija koja traje tijekom 2014. godine, najveća je do sada i zbog širenja u urbana područja afričkih zemalja prijeti širenjem na druge kontinente. 

Ključne riječi:
Ebola-virus; Ebola-hemoragijska vrućica; epidemije; Marburg-virus; smrtnost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 112

Ebola and Marburg viruses are among the most virulent human pathogens, causing severe hemorrhagic fever which is clinically presented as fulminant septic shock. The diagnosis is established on the basis of epidemiological anamnesis and clinical findings, and is confirmed through fast serological and molecular tests used for the detection of antigens in the blood or other bodily fluids. Standard, contact and droplet protective measures should be used in patients who have been hospitalized due to a known or suspected filovirus disease. Supportive treatment is the only possible treatment for filoviruses, as no specific therapy exists. Historically, outbreaks caused by these viruses are connected to the African continent and rarely attracted attention of the world wide public. The ongoing epidemic in 2014 is the largest so far, and due to its spreading into urban areas of African countries, other continents may be exposed to this disease. 

Key words:
Ebola virus; Ebola hemorrhagic fever; epidemics; Marburgvirus; mortality