MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Pregledni članak  •  Temeljne medicinske znanosti HR ENG

Evaluacija morfološki utvrđenog apoptotičkog indeksaEvaluation of morphologically determined apoptotic index

Mladen Belicza

Zbog ogromnog znanstvenog interesa za programiranu smrt stanica u zadnjih 20-tak godina razvile su se i unaprijedile komplicirane ali i skupe metode za detekciju apoptoze ponekad i u različitim fazama apoptotičnog procesa, koje zahtijevaju dosta vremena i laboratorijskog rada. Te metode, kao što su TUNEL, protočna citometrija s inačicama, imunohistokemijske metode i metode hibridizacije in situ i sl. bez obzira na tehnička usavršavanja imaju dosta lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata. Očitavanje nalaza tih metoda pretežito je prepušteno istraživačima bez znanja i prakse u morfološkim analizama. Kao što je dobro poznato, osnovne morfološke karakteristike apoptotičnih stanica i apoptotičnih tjelešaca opisane su na temelju klasične svjetlosne mikroskopske analize histoloških preparata bojenih hemalaunom i eozinom. U pravilu apoptotična stanica ima skvrčenu, kondenziranu, tamno crvenu citoplazmu i tamno ljubičastu piknotičnu jezgru, a oko nje se nalazi svjetli „prazan“ prostor (halo). Apoptotička tjelešca su fragmenti raspadnute apoptotične stanice tako da se u svakom fragmentu zgusnute citoplazme obično nalazi i fragment raspadnute jezgre. Kao što je poznato, u blizini apoptičnih stanica i tjelešaca nema upalne reakcije, kao što se to vidi u nekrozi. Zagrebačka grupa za istraživanje apoptoze (Odbor za apoptozu Kolegija temeljnih medicinskih znanosti AMZH) je u više od 25 godina iskustva u istraživanju apoptoze ustanovila da je u svakodnevnom rutinskom radu moguće u klasičnim H+E histološkim preparatima na temelju brojanja u 10 velikih vidnih polja u svjetlosnom mikroskopu utvrditi broj apoptotičnih stanica i tjelešaca (apoptotički indeks), kao što se utvrđuje i mitotski indeks. Razumije se da taj način nije potpuno egzaktan, kao uostalom ni prije spomenute sofisticirane i skupe metode, ali je brz i jeftin. Smatramo da bi danas trebala biti stručna obveza svakog patologa da pri utvrđivanju mitotskog indeksa utvrdi i apoptotički indeks. Možda bi izražavanje tih indeksa kao mitotsko-apoptotički omjer, na primjer 1:1, 1:2, 2:1 i slično, mogao bolje odražavati potencijal rasta istraživanog, obično tumorskog tkiva, nego je to određivanje samo mitotskog indeksa. 

Ključne riječi:
apoptotički indeks, mitotsko-apoptotički omjer, morfologija apoptoze

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

Stimulated by the huge scientific interest in programmed cell death, the sophisticated but expensive methods of apoptosis detection, occasionally even in various stages of the apoptotic process, have been developed in the last two decades. These methods are quite demanding and time consuming, e.g., TUN EL, flow cytometry and its modifications, immunohistochemistry, hybridization in situ, etc. Irrespective of considerable technical improvements, these methods are associated with a relatively high rate of false-positive and false-negative results. Reading off the results obtained by these methods is mostly left to investigators inexperienced in morphological analysis. It is well known that the basic morphological characteristics of apoptotic cells and apoptotic bodies have been described on the basis of classic light microscopy of histologic hemalaun-eosin (HE) stained slides. As a rule, apoptotic cell has a shrunken, condensed, dark red cytoplasm and dark purple picnotic nucleus, and is surrounded by light, ‘hollow’ space (halo). Apoptotic bodies are fragments of the disintegrated apoptotic cell and each fragment of dense cytoplasm usually contains a fragment of disintegrated nucleus. It is known that, unlike necrosis, there is no inflammatory reaction in the vicinity of apoptotic cells and apoptotic bodies. During more than 25 years of research into apoptosis, the Zagreb Group for the Study of Apoptosis (Apoptosis Section, Department of Basic Medical Sciences, Academy of Medical Sciences of Croatia) have found it possible to determine the number of apoptotic cells and apoptotic bodies (apoptotic index) in daily routine on classic HE stained histologic slides by counting in 10 large fields under light microscope, following the methodology of mitotic index determination. Of course, the method is not absolutely accurate (the sophisticated and expensive methods mentioned above are not so either), but it is rapid and inexpensive. Thus, we believe that each pathologist should be professionally obliged to determine apoptotic index when assessing mitotic index. Expression of these indices as a mitotic-apoptotic ratio, e.g., 1:1, 1:2, 2:1, etc., may better reflect the growth potential of the examined, usually tumor tissue than determination of the mitotic index alone. 

Key words:
apoptosis morphology, apoptotic index, mitotic-apoptotic ratio