MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Pregledni članak  •  Hematologija HR ENG

Europske smjernice u praksi dokazanih postupaka za provedbu programa Patient Blood ManagementEuropean guidelines on good practices for patient blood management

Josip Slipac

Europska komisija objavila je dvije smjernice za provedbu programa PBM-a (engl. Patient Blood Management) u bolnicama u Europskoj uniji. Iskustvo je pokazalo da implementacija PBM-a smanjuje perioperacijski gubitak krvi i potrebu za transfuzijom, smanjuje perioperacijski morbiditet, smanjuje mortalitet, skraćuje hospitalizaciju i smanjuje troškove liječenja. Osnovne mjere provedbe programa uključuju temeljiti probir (screening) preoperacijske anemije, temeljitu dijagnostiku i liječenje. Međutim, još uvijek postoje mnoge prepreke koje sprječavaju uvođenje PBM-a u medicinsku praksu. Primjena jednostavnih, ekonomski opravdanih, isprobanih i postupaka utemeljenih na dokazima (engl. evidence-based) omogućit će svakoj bolnici smanjenje prevalencije anemije na dan operacije i smanjenje primjene neindiciranih transfuzija krvi.

Ključne riječi:
anemija; ishod liječenja; Patient Blood Management (PBM)

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 136/137

The European Commission has published two guides for the implementation of Patient Blood Management (PBM) program in hospitals in the European Union. Experience shows that PBM reduces perioperative blood loss and the transfusion needs, perioperative morbidity, mortality, length of hospital stay, and costs. Preoperative screening, diagnosis, and treatment of anemia are essential. However, many barriers limit the introduction of PBM into clinical practice. The series of simple, economically justified, best-practice, feasible, and evidence-based measures will enable any hospital to reduce both anemia prevalence on the day of surgery, as well as the anemia-related non-indicated blood transfusions.

Key words:
anaemia; patient blood management (PBM); patient outcome