MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Estetika u parodontologijiAesthetics in periodontology

Marko Cimerman, Marija Ivić-Kardum, Ivan Puhar

Zahtjevi suvremenog čovjeka sve su više estetske prirode, pa tako i zahtjevi za estetskim rješavanjem parodontoloških problema. Najčešći estetski problemi u parodontologiji su: gummy smile, hiperplazija gingive uzrokovana lijekovima, recesija gingive i tzv. crni trokuti. Većina estetskih problema rješava se kirurškim putem, ili drugim metodama u slučaju nemogućnosti izvedbe zahvata ili posebne pacijentove želje. Indikacije za mukogingivalnu plastičnu kirurgiju (tanka ili potpuno nepostojeća vestibularna koštana lamela, zatim fenotip pričvrsne ginigive, koronarno hvatište frenuluma i dubina vestibuluma) zahvati su od sekundarne važnosti za održavanje parodontalnog zdravlja, a estetski zahtjevi pacijenta i morfološke osobitosti tkiva daju liječniku povod za provođenje liječenja. Najčešći zahvati mukogingivalne plastične kirurgije su proširenje pojasa pričvrsne gingive, prekrivanje i zaustavljanje recesija, koji se postižu pomoću slobodnog epiteliziranog gingivalnog ili vezivnog transplantata te koronarno pomaknutog režnja. 

Ključne riječi:
parodontalne bolesti; parodontologija; postupci u parodontalnoj kirurgiji; recesija gingive

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

Dental requirements today are mostly of aesthetic nature, including aesthetic periodontal interventions. The most common periodontal aesthetic problems are gummy smile, gingival hyperplasia caused by medications, gingival recession and the so-called black triangles. Although most aesthetic problems can be managed surgically, some require a different therapeutic approach either due to patient’s wishes or due to dentist’s inability to perform a surgery. Indications for mucogingival surgery (a thin or completely missing vestibular bone lamellae, gingival attachment, coronal attachment and depth of the vestibulum) are interventions of secondary importance to the maintenance of periodontal health. Aesthetic demands of the patients and the morphological characteristics of the tissue are the reasons why dentists perform the treatment. The most common plastic surgery procedures are enlargement of the attached gingiva, covering and stopping further gum recession, which is achieved by using free gingival or connective epithelial grafts and coronary advanced flap. 

Key words:
gingival recession; oral surgical procedures; periodontal disesaes; periodontics