English abstract: Click here.

Erozivne promjene na tvrdim zubnim tkivima u osobe s poremećajem hranjenja – prikaz slučaja

Anorexia nervosa i bulimia nervosa ozbiljni su poremećaji hranjenja, koji zahvaćaju sve društvene slojeve, etničke skupine i geografska područja, u čemu ni Hrvatska nije iznimka. Bulimija je dva do tri puta češća od anoreksije. Studije pokazuju prevalenciju bulimije od 1% u populaciji, a među ženama u dobi od 18 do 30 godina prevalencija je 4%. Tipična dentalna obilježja kod bulimije su dentalne erozije uzrokovane učestalim povraćanjem tijekom dugoga razdoblja i najprije se potvrđuju na palatinalnim plohama, ali nakon 3–4 godine kroničnoga povraćanja zahvaćeni su incizalni bridovi te labijalne plohe gornjih inciziva. U radu je opisan slučaj bolesnice s dijagnozom bulimije i posljedičnim nastankom dentalnih erozija. Stomatološkim kliničkim pregledom utvrđene su promjene na tvrdome zubnom tkivu: dentalna erozija na distalnim zubima, kao tipični intrinzični čimbenik dentalne erozije. Iz anketnog upitnika potvrđena je povezanost dentalnih erozija s etiološkim čimbenicima. 

Ključne riječi:
anorexia nervosa; bulimia nervosa; dentalna erozija; pH sline


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 19 Br. 104/105