MEDIX, God. 19 Br. 104/105  •  Autorski pregled  •  Stomatologija HR ENG

Erozivne promjene na tvrdim zubnim tkivima u osobe s poremećajem hranjenja – prikaz slučajaEating disorder-induced dental erosion – case report

Josipa Sović, Iva Starčević, Marina Katunarić

Anorexia nervosa i bulimia nervosa ozbiljni su poremećaji hranjenja, koji zahvaćaju sve društvene slojeve, etničke skupine i geografska područja, u čemu ni Hrvatska nije iznimka. Bulimija je dva do tri puta češća od anoreksije. Studije pokazuju prevalenciju bulimije od 1% u populaciji, a među ženama u dobi od 18 do 30 godina prevalencija je 4%. Tipična dentalna obilježja kod bulimije su dentalne erozije uzrokovane učestalim povraćanjem tijekom dugoga razdoblja i najprije se potvrđuju na palatinalnim plohama, ali nakon 3–4 godine kroničnoga povraćanja zahvaćeni su incizalni bridovi te labijalne plohe gornjih inciziva. U radu je opisan slučaj bolesnice s dijagnozom bulimije i posljedičnim nastankom dentalnih erozija. Stomatološkim kliničkim pregledom utvrđene su promjene na tvrdome zubnom tkivu: dentalna erozija na distalnim zubima, kao tipični intrinzični čimbenik dentalne erozije. Iz anketnog upitnika potvrđena je povezanost dentalnih erozija s etiološkim čimbenicima. 

Ključne riječi:
anorexia nervosa; bulimia nervosa; dentalna erozija; pH sline

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 104/105

Anorexia nervosa and bulimia are serious eating disorders affecting all social segments, ethnic groups and geographical regions, including Croatia. Bulimia is two to three times more frequent than anorexia. Studies have shown the prevalence of bulimia to be 1% in general population and 4% among women aged 18 to 30 years. Typical dental characteristics of patients with bulimia are dental erosions caused by frequent vomiting over a longer period of time. Erosions may first be first found on the palatal surfaces; however, after 3-4 years of chronic vomiting, changes may be observed on the incisor borders and labial surfaces of upper incisors. We describe a case of a 14-year-old girl diagnosed with bulimia nervosa that resulted in a rarely significant dental destruction. Dental examination revealed extensive and severe pattern of dental erosions of all teeth typical of intrinsic causes of dental erosion. The patient also completed a questionnaire, which indicated the association between the presence of erosions and possible aetiological factor. 

Key words:
anorexia nervosa; bulimia nervosa; saliva; tooth erosion