MEDIX, God. 20 Br. 111  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Epilepsija u ženaEpilepsy in women

Snježana Miškov, Jelena Bošnjak, Romana Gjergja Juraški, Radmila Buljan, Marija Ivica

Zbog izrazitih promjena u hormonalnom statusu u žena s epilepsijom, potrebno je bolesti i njezinom liječenju pridati posebnu pozornost. Katamenijalna epilepsija označuje pojavu češćih epileptičnih napadaja u pojedinim fazama menstruacijskoga ciklusa. Hormon progesteron ima antikonvulzivno djelovanje, dok estrogen ima pretežito prokonvulzivno djelovanje, pri čemu je posebno važan omjer između estrogena i progesterona u serumu. Povećana neplodnost povezuje se s nepravilnošću menstrualnoga ciklusa, ciklusima bez ovulacije, poremećajima hormona hipofize te policističnim jajnicima. U postmenopauzi najčešće dolazi do smanjenja učestalosti epileptičnih napadaja. U trećine žena s epilepsijom tijekom trudnoće dolazi do češćih epileptičnih napadaja. U žena koje boluju od epilepsije povišen je rizik rođenja djece s većim ili manjim malformacijama. U žena koje su uzimale jedan antiepileptični lijek (monoterapija) rizik iznosi između 2,9% (lamotrigin) do 7,2% (valproična kiselina). Prekoncepcijsko savjetovanje obuhvaća proces planiranja i pripreme za trudnoću uključujući i analizu ranijeg liječenja kako bi se čimbenike rizika svelo na minimum. 

Ključne riječi:
epilepsija; epileptični napadaji; katamenijalna epilepsija; malformacije; žene

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 111

Due to big changes in the hormonal status in women with epilepsy, special attention should be paid to the disease and its treatment. Catamenial epilepsy involves frequent occurrence of epileptic seizures in certain phases of the menstrual cycle. The hormone progesterone has anticonvulsant effects and estrogen has proconvulsant effects, and the ratio of estrogen and progesterone in serum is very important. Increased infertility is associated with irregularity of menstrual cycles, cycles without ovulation, pituitary disorders and polycystic ovaries. Menopause usually leads to decreased frequency of epileptic seizures. In one third of women with epilepsy, pregnancy leads to more frequent seizures. Women with epilepsy have increased the risk of having children with major or minor malformations. In women taking one antiepileptic drug (monotherapy) this risk is between 2.9% (lamotrigine) and 7.2% (valproic acid). Preconception counseling includes planning and preparation for pregnancy, including the analysis of previous treatments to minimize risk factors. 

Key words:
catamenial epilepsy; epilepsy; epileptic seizures; malformations; women