MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Epidemiološki prikaz depresivnih poremećaja u HrvatskojEpidemiology of depressive disorders in Croatia

Maja Silobrčić Radić, Vlasta Hrabak-Žerjavić

Prema procjeni opterećenja bolestima (engl. disability-adjusted life years – DALYs) za Hrvatsku unipolarni depresivni poremećaji nalaze se na trećem mjestu s udjelom od 7,5%. Depresivni poremećaji jedni su od najčešćih uzroka bolničkog pobola zbog mentalnih poremećaja u Hrvatskoj. Ukupno je 2011. godine registrirano 5529 hospitalizacija i 153.756 dana bolničkog liječenja zbog depresivnih poremećaja te se u skupini mentalnih poremećaja nalaze na trećem mjestu prema broju i trajanju hospitalizacija s udjelima 13,1%, odnosno 9,8%. Kroz godine bilježi se značajan trend rasta bolničkog pobola zbog depresivnih poremećaja kod oba spola. Stopa hospitalizacije za oba spola ukupno u 1995. godini iznosila je 54,6/100.000, dok je 2011. godine iznosila 129,0/100.000. Žene su skoro dvostruko češće hospitalizirane od muškaraca. Najveći broj hospitalizacija, kao i najviše stope/100.000, bilježe se u dobi 40-59 godina. Depresivni poremećaji u Hrvatskoj, kao i globalno, predstavljaju jedan od prioritetnih javnozdravstvenih problema. 

Ključne riječi:
bolnički pobol; depresivni poremećaji; javnozdravstveni prioritet; opterećenje bolestima

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

According to the estimate of burden of diseases (DALYs) for Croatia, unipolar depressive disorders rank third with a proportion of 7,5%. Depressive disorders are among the most common causes of hospital morbidity due to mental disorders in Croatia. In 2011 a total of 5,529 hospitalizations and 153,756 days of hospital treatments were registered due to depressive disorders. Consequently, depressive disorders rank third in the group of mental disorders by the number and duration of hospitalizations with a share of 13.1 and 9.8% respectively. Through the years, an increasing trend in hospital morbidity of depressive disorders has been registered for both genders. The total hospitalization rate in 1995 was 54.6/100,000 while in 2011 it was 129.0/100,000. Women are almost twice as likely to be hospitalized than men. The highest number of hospitalizations and the highest rates per 100,000 has been recorded in the age group of 40-59 years. Depressive disorders in Croatia, as well as globally, represent one of the public health priorities. 

Key words:
burden of disease; depressive disorder; hospital morbidity; public health priority