English abstract: Click here.

Epidemiologija zatajivanja srca u Republici Hrvatskoj

Zatajivanje srca značajan je uzrok mortaliteta i morbiditeta te je veliko medicinsko i ekonomsko opterećenje društva. Demografski čimbenici i smanjena smrtnost od koronarne bolesti srca zbog napretka u liječenju uzroci su porasta prevalencije i incidencije te bolesti. Zatajivanje srca bolest je pretežito starije životne dobi. U osoba starijih od 65 godine incidencija iznosi 10 na 1000 osoba godišnje, uz visoku petogodišnju smrtnost, unatoč modernom liječenju. U Hrvatskoj je 2013. godine umrlo 1341 osoba zbog zatajivanja srca, smrtnost se povećava s dobi i najviša je u najstarijim dobnim skupinama. Posljednjih deset godina bilježi se stopa smanjenja smrtnosti, dok je kretanje apsolutnog broja hospitalizacija zbog ZS-a prilično stabilno. S obzirom na očekivani porast prevalencije potrebno je unaprijediti preventivne programe i zdravstvenu skrb. 

Ključne riječi:
hospitalizacija; incidencija; prevalencija; trend smrtnosti; zatajivanje srca


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 112