MEDIX, God. 20 Br. 112  •  Pregledni članak  •  Kardiologija HR ENG

Epidemiologija zatajivanja srca u Republici HrvatskojEpidemiology of heart failure in Croatia

Mario Ivanuša, Verica Kralj

Zatajivanje srca značajan je uzrok mortaliteta i morbiditeta te je veliko medicinsko i ekonomsko opterećenje društva. Demografski čimbenici i smanjena smrtnost od koronarne bolesti srca zbog napretka u liječenju uzroci su porasta prevalencije i incidencije te bolesti. Zatajivanje srca bolest je pretežito starije životne dobi. U osoba starijih od 65 godine incidencija iznosi 10 na 1000 osoba godišnje, uz visoku petogodišnju smrtnost, unatoč modernom liječenju. U Hrvatskoj je 2013. godine umrlo 1341 osoba zbog zatajivanja srca, smrtnost se povećava s dobi i najviša je u najstarijim dobnim skupinama. Posljednjih deset godina bilježi se stopa smanjenja smrtnosti, dok je kretanje apsolutnog broja hospitalizacija zbog ZS-a prilično stabilno. S obzirom na očekivani porast prevalencije potrebno je unaprijediti preventivne programe i zdravstvenu skrb. 

Ključne riječi:
hospitalizacija; incidencija; prevalencija; trend smrtnosti; zatajivanje srca

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 112

Heart failure is a significant cause of morbidity and mortality, and represents a major medical and economic burden on society. Demographic factors and reduced mortality from coronary heart disease, due to advances in treatment, cause the increase in prevalence and incidence of the disease. Heart failure is primarily a disease in the elderly. In people over 65, the incidence is 10 in every 1,000 per year, with a high five-year mortality rate despite modern treatment. In Croatia, 1,341 people died in 2013 due to the heart failure. As mortality increases with age, it is the highest in the oldest age groups. During the last decade a declining trend in mortality has been observed, while the number of hospitalizations remain stable. Given the expected increase in prevalence, it is necessary to improve prevention programs and healthcare. 

Key words:
incidence; heart failure; hospitalization; mortality trend; prevalence