MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Pregledni članak  •  Endokrinologija HR ENG

Epidemiologija šećerne bolesti u Hrvatskoj i svijetuEpidemiology of diabetes mellitus in Croatia and worldwide

Tamara Poljičanin, Željko Metelko

Šećerna bolest multifaktorijalna je bolest koja se pod utjecajem okolišnih čimbenika razvija u genetski osjetljivih osoba pa stoga uz rizične čimbenike vezane uz pojedinca postoje i okolišni, potencijalno preventabilni čimbenici. Šećerna bolest spada među vodeće svjetske javnozdravstvene probleme uz prevalenciju u svijetu 2007. godine od 6% i predviđanje njenog porasta do 2025. na 7,3% u dobnoj skupini 20-79 godina. Najčešće komplikacije šećerne bolesti su kardiovaskularne bolesti, retinopatija, nefropatija, neuropatija, dijabetičko stopalo i posljedične amputacije donjih ekstremiteta i one su glavni uzrok mortaliteta i glavni uzrok sve većeg opterećenja zdravstvenog proračuna troškovima dijabetesa. U Republici Hrvatskoj prevalencija iznosi 6,1% u dobi 18-65 godina, a u starijoj dobi je i značajno veća te se sveukupna prevalencija procjenjuje na ≈8,9% u odraslih. Standardizirana incidencija tipa 1 u RH iznosi 8,87/100000 (0-14 godina), a provedenim ispitivanjima uočava se i godišnji porast incidencije od čak 9%. Kao 7. vodeći uzrok smrti u 2007. godini odgovorna je za 2,53% mortaliteta u RH

Ključne riječi:
epidemiologija; klasifikacija; prevencija; šećerna bolest

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

Diabetes mellitus is a multifactorial disease, which occurs in genetically susceptible individuals under the influence of environmental factors. Thus, in addition to individual risk factors, there are environmental, potentially modifiable risk factors for the disease. Diabetes mellitus is one of the leading public health problems in the world. In 2007, its global prevalence was 6% and expected to increase to 7.3% by 2025. Main complications, such as cardiovascular disease, retinopathy, nephropathy, neuropathy, diabetic foot, and amputation of lower limbs, are the major cause of both mortality and growing burden of diabetes care costs. The prevalence of diabetes mellitus in Croatia is 6.1% in the 18-65 age group. Since the disease is significantly more frequent in the older age, the total prevalence in adults is estimated to be 8.9%. Standardised incidence of type 1 diabetes mellitus in Croatia is 8.87/100,000 (0-14 age group), with 9% annual increase. As the seventh leading cause of death, diabetes mellitus accounted for 2.53% deaths in Croatia in 2007.

Key words:
classification; diabetes mellitus; epidemiology; prevention