English abstract: Click here.

Epidemiologija multiple skleroze

Epidemiološka istraživanja multiple skleroze (MS) podupiru spolnu raspodjelu – češće pojavljivanje u žena; dobnu raspodjelu – češće u dobi između 20–40 godina, a rijetko prije 10. i rijetko poslije 60. godine života; geografsku raspodjelu – porast prevalencije udaljavanjem od ekvatora; etničku raspodjelu – pojavljivanje bolesti većinom u bijelaca; genetičku raspodjelu – postojanje sklonosti za MS vezane uz HLA i non-HLA gene; postojanje okolišnog čimbenika – efekt migracije, pojava „mini epidemija“ i „clustera“. Navedeno pridonosi činjenici da se epidemiologija multiple skleroze ne može objasniti jednim okolišnim ili genskim čimbenikom već upućuje na postojanje različitih etioloških čimbenika: klimatskih, nutritivnih, ekoloških, etničkih, genskih, socio-ekonomskih i ostalih, te je u sklopu tih varijabilnosti treba i analizirati. 

Ključne riječi:
epidemiologija; multipla skleroza


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 20 Br. 111