MEDIX, God. 20 Br. 111  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Epidemiologija multiple sklerozeEpidemiology of multiple sclerosis

Ivana Zadro

Epidemiološka istraživanja multiple skleroze (MS) podupiru spolnu raspodjelu – češće pojavljivanje u žena; dobnu raspodjelu – češće u dobi između 20–40 godina, a rijetko prije 10. i rijetko poslije 60. godine života; geografsku raspodjelu – porast prevalencije udaljavanjem od ekvatora; etničku raspodjelu – pojavljivanje bolesti većinom u bijelaca; genetičku raspodjelu – postojanje sklonosti za MS vezane uz HLA i non-HLA gene; postojanje okolišnog čimbenika – efekt migracije, pojava „mini epidemija“ i „clustera“. Navedeno pridonosi činjenici da se epidemiologija multiple skleroze ne može objasniti jednim okolišnim ili genskim čimbenikom već upućuje na postojanje različitih etioloških čimbenika: klimatskih, nutritivnih, ekoloških, etničkih, genskih, socio-ekonomskih i ostalih, te je u sklopu tih varijabilnosti treba i analizirati. 

Ključne riječi:
epidemiologija; multipla skleroza

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 111

Epidemiological studies of multiple sclerosis (MS) support gender distribution – frequent occurrence in women; age distribution – often between the ages of 20-40 years, rarely before age 10 and after age 60; geographical distribution – an increase in the prevalence of distance from the equator; ethnic distribution – predominance in Caucasians; genetic distribution – the existence of MS preferences related to HLA and non-HLA genes; the existence of environmental factors – the effect of migration, the occurrence of “mini-epidemic” and “clusters of MS”. The above contributes to the fact that the epidemiology of multiple sclerosis may not be explained by one environmental or genetic factor, but indicates the existence of different etiological factors: climate, nutrition, environment, ethnic, genetic, socio-economic and others, therefore all variables must be analyzed. 

Key words:
epidemiology; multiple sclerosis