MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Infektologija HR ENG

Epidemiologija kroničnoga hepatitisa C i važnost implementacije registra bolesnikaEpidemiology of chronic hepatitis C and the importance of the patients

Tatjana Nemeth Blažić

Hepatitis C globalno je povezan sa znatnim pobolom i smrtnošću. Pojavljuje se svuda u svijetu, a epidemiološka situacija varira između i unutar različitih regija i populacija. Hrvatska ima nisku prevalenciju hepatitisa C (manje od 2% stanovnika ima anti-HCV protutijela), no unatoč relativno povoljnoj epidemiološkoj situaciji, hepatitis C smatra se javnozdravstvenim prioritetom. Na temelju podataka seroepidemioloških studija procjenjuje se da je u Hrvatskoj između 35.000 i 45.000 osoba kronično zaraženo virusom hepatitisa C. Kako su kvalitetni epidemiološki podatci jedna od ključnih komponenata i preduvjet za uspješno provođenje nacionalnog odgovora na hepatitis C, u Hrvatskoj se sukladno međunarodnim i nacionalnim smjernicama kontinuirano nastoji unaprjeđivati sustav praćenja hepatitisa C u okviru praćenja i nadzora nad zaraznim bolestima. S tim u vezi provode se aktivnosti poboljšanja kvalitete podataka i planiranje uvođenja pojačanog praćenja hepatitisa C u svrhu unaprjeđenja nacionalnog odgovora na hepatitis C u Hrvatskoj.

Ključne riječi:
epidemiologija; hepatitis C; prevencija; praćenje i nadzor nad zaraznim bolestima

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

Hepatitis C is globally associated with significant morbidity and mortality. It appears worldwide and the epidemiological prevalence varies between and within different regions and populations. Croatia has a low prevalence of hepatitis C (less than 2% of the population has anti-HCV antibodies), yet despite the relatively favorable epidemiological situation, hepatitis C is considered a public health priority. Based on data from the seroepidemiological studies in Croatia, it is estimated that between 35,000 and 45,000 people are chronically infected with hepatitis C. The quality of epidemiological data is one of the key components and prerequisites for the successful implementation of the national response to hepatitis C in Croatia. In accordance with international and national guidelines one must continuously make efforts to improve hepatitis C surveillance within the communicable diseases surveillance system. In this regard efforts have been made to improve the quality of data and planning of an intensified hepatitis C follow-up process to advance the national response to hepatitis C in Croatia.

Key words:
communicable diseases monitoring and surveillance; epidemiology; hepatitis C; prevention