Epidemiologija kroničnoga hepatitisa C i važnost implementacije registra bolesnika

Autor: Tatjana Nemeth Blažić
Sažetak:

Hepatitis C globalno je povezan sa znatnim pobolom i smrtnošću. Pojavljuje se svuda u svijetu, a epidemiološka situacija varira između i unutar različitih regija i populacija. Hrvatska ima nisku prevalenciju hepatitisa C (manje od 2% stanovnika ima anti-HCV protutijela), no unatoč relativno povoljnoj epidemiološkoj situaciji, hepatitis C smatra se javnozdravstvenim prioritetom. Na temelju podataka seroepidemioloških studija procjenjuje se da je u Hrvatskoj između 35.000 i 45.000 osoba kronično zaraženo virusom hepatitisa C. Kako su kvalitetni epidemiološki podatci jedna od ključnih komponenata i preduvjet za uspješno provođenje nacionalnog odgovora na hepatitis C, u Hrvatskoj se sukladno međunarodnim i nacionalnim smjernicama kontinuirano nastoji unaprjeđivati sustav praćenja hepatitisa C u okviru praćenja i nadzora nad zaraznim bolestima. S tim u vezi provode se aktivnosti poboljšanja kvalitete podataka i planiranje uvođenja pojačanog praćenja hepatitisa C u svrhu unaprjeđenja nacionalnog odgovora na hepatitis C u Hrvatskoj.

Ključne riječi:
epidemiologija; hepatitis C; prevencija; praćenje i nadzor nad zaraznim bolestima

OGLAS