MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Epidemiologija hipertenzije, moždanog udara i infarkta miokarda u HrvatskojEpidemiology of hypertension, stroke and myocardial infarction in Croatia

Vlasta Hrabak-Žerjavić, Verica Kralj, Živka Dika, Bojan Jelaković

Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije hipertenzija je u Hrvatskoj vodeći čimbenik rizika za sveukupnu smrtnost, s udjelom od 26,4%, dok se u zemljama Europske regije SZO-a taj postotak kreće od 12,8% u Francuskoj do 48,8% u Gruziji. Prema rezultatima „Hrvatske zdravstvene ankete“ (HZA) iz 2003. godine hipertenziju (arterijski tlak ≥140/90 mmHg ili izjava o uzimaju antihipertenzivne terapije) u Hrvatskoj ima 44,2% stanovništva. U studiji „Epidemiologija arterijske hipertenzije u Hrvatskoj“ (EH-UH) utvrđena dobi prilagođena prevalencija hipertenzije je iznosila 37,5%. Moždani udar, kao najvažnija komplikacija hipertenzije, drugi je na ljestvici pojedinačnih uzroka smrti u Hrvatskoj 2008. godine iza kronične ishemične bolesti srca, dok je na trećem mjestu akutni infarkt miokarda. Uočen trend pada mortaliteta uz porast broja hospitalizacija i dijagnoza zabilježenih u općoj medicini govori u prilog učinkovitosti dosadašnjih mjera prevencije i liječenja. Međutim rezultati HZA i EH-UH studije ukazuju na potrebu intenziviranja kako mjera primarne prevencije i promicanja zdravlja tako i nadzora nad oboljelima. 

Ključne riječi:
hipertenzija, epidemiologija, infarkt miokarda, moždani udar

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88

According to the World Health Organisation (WHO) estimates, hypertension is the leading risk factor for total mortality in Croatia, where it accounts for 26.4% of overall death rate. In the WHO European region, this percentage ranges from 12.8% in France to 48.8% in Georgia. The results of Croatian Health Survey in 2003 showed that 44.2% of the population suffered from hypertension (≥ 140/90 mm Hg) or reported taking antihypertensive agents. The EH-UH Study (Epidemiology of Hypertension in Croatia) found that age-adjusted prevalence of hypertension was 37.5%. Stroke, as the most important complication of hypertension, was the second most frequent cause of death in Croatia in 2008, immediately after chronic ischemic health diseases and preceding acute myocardial infarction as the third most frequent cause of death. The observed decreasing trend in mortality accompanied by increased rate of hospitalizations and diagnoses made at primary practice level speaks in favour of effectiveness of implemented preventative and therapeutic measures. However, EH-UH Study results indicate that primary prevention and health promotion measures should be intensified, as well as the control of these patients. 

Key words:
epidemiology; hypertension; myocardial infarction; stroke