MEDIX, God. 14 Br. 79  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Epidemiologija cerebrovaskularnih bolestiEpidemiology of cerebrovascular diseases

Vlasta Hrabak-Žerjavić, Verica Kralj

Na ljestvici vodećih uzroka smrti u Europskoj regiji SZO-a cerebrovaskularne su bolesti na drugom mjestu s udjelom od 15,1%. U Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti s 26.506 umrlih osoba i udjelom od 50,6% u ukupnom mortalitetu 2007. godine vodeći uzrok smrti. Na vrhu ljestvice mortaliteta kao dijagnostička podskupina nalaze se ishemijske bolesti srca s udjelom od 18,5% (9676 umrlih), a slijede cerebrovaskularne bolesti s udjelom od 15,9 % (8323 umrlih) u ukupnom broju umrlih 2007. godine. Opća stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj 2007. godine iznosila je 597,3, za ishemijsku bolest srca 218,1/100.000, a za cerebrovaskularne bolesti 183,8/100.000. Prema podacima iz baze podataka za program „Zdravlje za sve“ Svjetske zdravstvene organizacije, stopa za cerebrovaskularne bolesti za sve dobi ukupno za Hrvatsku iznosila je 2006. godine 126,1/100.000, a za dobnu skupinu 0-64 godine 20,2, što je niže od stope za EU članice od 2004. i 2007. godine (25,0)

Ključne riječi:
kardiovaskularne bolesti; cerebrovaskularne bolesti; opterećenje bolestima; epidemiologija; mortalitet

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 79

Cerebrovascular diseases are the second most frequent cause of death in the European region of the World Health Organisation (WHO), accounting for 15.1% of total deaths. In Croatia, cerebrovascular causes were the leading cause of death in 2007, accounting for 26.506 deaths, or 50.6% of the total mortality. The top cause of mortality in 2007 was ischemic heart disease accounting for 18.5% (9676 cases) of total mortality, followed by cerebrovascular diseases, which accounted for 15.9% (8323 cases) of total mortality. Cardiovascular and cerebrovascular mortality rates in the general population in Croatia in 2007 were 597.3/100,000 and 183,8/100,000 population, respectively. According to the WHO Health for All database, the rate of cerebrovascular diseases in all age groups in Croatia was 126.1/100,000 population in 2006, with 20.2/100,000 population in 0-64 age group, which is lower than the rates in EU countries in 2004 and 2007 (25.0).

Key words:
cardiovascular diseases; cerebrovascular disorders; burden of illness; epidemiology; mortality