Eozinofilni ezofagitis

Autor: Mirjana Kalauz
Sažetak:

Eozinofilni ezofagitis (EoE) kronični je upalni poremećaj definiran simptomima disfunkcije jednjaka i eozinofilnom infiltracijom sluznice jednjaka, a bez sigurnih znakova nekoga drugog uzroka eozinofilije. Radi se o imunosno posredovanom poremećaju pri čemu hrana ili neki drugi alergeni dovode do imunosne reakcije posredovane Th2 stanicama. S obzirom na to da se radi o važnom entitetu koji uzrokuje bolesti gastrointestinalnoga sustava te recentan porast incidencije i prevalencije, izaziva znatnu pozornost medicinske i znanstvene zajednice. Klinička prezentacija uključuje disfagiju, impakciju hrane, povraćanje i refluksne simptome. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike koja upućuje na disfunkciju jednjaka, karakterističnih endoskopskih značajki bolesti i histologije koja pokazuje eozinofilnu infiltraciju nakon empirijske terapije inhibitorima protonske crpke i isključivanja drugoga poremećaja koji bi mogao biti uzrok eozinofilije. Osobito je kompleksan odnos EoE-a i GERB-a, a njihovo razlikovanje u kliničkoj praksi i dalje je izazov. Temelj terapije su dijetne modifikacije, topički steroidi i endoskopska dilatacija. Važnu ulogu u unaprjeđenju pristupa tim bolesnicima imaju liječnici obiteljske medicine s obzirom na to da je važno rano otkrivanje, ali isto tako sudjelovanje pri terapijskim odlukama i praćenju.

Ključne riječi:
dilatacija jednjaka; eozinofilni ezofagitis; GERB; inhibitori protonske crpke; topički steroidi

OGLAS