MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Endoskopska terapija kolorektalnog karcinomaEndoscopic therapy of colorectal cancer

Neven Ljubičić, Vedran Tomašić

Karcinom kolorektuma predstavlja značajni zdravstveni problem i u 21. stoljeću. Razvoj suvremenog stava o potrebi rane detekcije predmalignih i malignih lezija kolorektuma sve češće omogućuje definitivno odstranjivanje istih, također u ranoj fazi bolesti, primarno nekirurškim metodama. Dvije danas korištene endoskopske terapijske metode u liječenju karcinoma kolorektuma su polipektomija i mukozektomija. Za rješavanje malignih opstrukcija kolona koristi se palijacijska metoda ugradnje intraluminalnih samoekspandirajućih metalnih stentova i laserska ablacija tumora 

Ključne riječi:
kolorektalni karcinom, polipektomija, mukozektomija, maligna opstrukcija kolona, samoekspandirajući metalni stent, laserska ablacijska terapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

Colorectal carcinoma is significant health issue, even in 21st century. Contemporary screening approach includes early detection of premalignant and malignant colonic lesions which in turn leads to the possibility of early removal of these lesions, primarily by non-surgical methods. There are two endoscopic methods which are commonly used today for this purpose, polipectomy and endoscopic mucosal resection. Endoscopic management of malignant colonic obstruction includes laser therapy or self-expandable metal stents placement. 

Key words:
colorectal carcinoma, polypectomy, endoscopic mucosal resection, malignant colonic obstruction, selfexpandable metal stent, laser therapy