English abstract: Click here.

Endodontska terapija – jesu li materijali za punjenje korijenskog kanala implantati

Temeljna svojstva materijala za punjenje korijenskog kanala su biokompatibilnost i adhezivnost na stijenke korijenskog dentina. Noviji materijali temeljeni su na metakrilatu/Resilonu a omogućuju stvaranje monobloka sa stijenkom dentina, čime je pak onemogućeno propuštanje tkivne tekućine i bakterija u oba smjera kroz korijenski kanal

Ključne riječi:
endodontsko punilo, biokompatibilnost, propusnost


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 75/76