"Elektrokardiogram u kliničkoj praksi" - Zijad Duraković, Zdravko Babić, Šime Manola i suradnici

OGLAS


3., obnovljeno i prošireno izdanje

Izdavač: C.T. - Poslovne informacije d.o.o., Zagreb
Godina izdanja: 2024.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 368 stranica, 357 ilustracija, 39 tablica

Knjigu možete naručiti po cijeni od 35 EUR (+ poštarina) putem e-maila info@medix.hr ili telefonom na broj 01 4612 083.

 

Sadržaj PDF

Elektrokardiogram u kliničkoj praksi, udžbenik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u izdanju „Medixove“ medicinske biblioteke (nakladnik C. T. – Poslovne informacije d.o.o., Zagreb, veljača 2024., glavni urednik Zijad Duraković, urednici Zdravko Babić i Šime Manola),  realiziran je suradnjom 25 autora vodećih hrvatskih liječnika specijalista-subspecijalista, mahom nastavnika Medicinskog, Stomatološkog i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a jedan je autor Medicinskog fakulteta u Washingtonu, D. C.

Knjiga je podijeljena u osam poglavlja i 27 potpoglavlja, tiskana na 368 stranica, sadrži 357 slika i 39 tablica, a na kraju svakog poglavlja navedena su ukupno 333 literaturna izvora, uključujući one novijeg i najnovijeg datuma.

Bolesti srca stare su koliko i ljudski rod. Na prvom su mjestu pobola i pomora hrvatskog pučanstva. Uz najvažniji, klinički pregled, od laboratorijskih dijagnostičkih metoda u procjeni i ocjeni tih bolesti na prvom se mjestu rabi procjena elektrokardiograma (EKG). Proučava se ne samo tijekom diplomske nastave iz interne medicine na medicinskim fakultetima, već i u svakom kardiološkom entitetu, kao i u drugim entitetima interne medicine - kardiologije. 
EKG nalaz može biti promijenjen tijekom drugih bolesti kao što su arterijska hipertenzija, akutnih bolesti pluća poput plućne tromboembolije, sarkoidoze koja zahvaća i miokard, kao i nekih kroničnih bolesti poput hiperinsuflacije pluća - kroničnog plućnog srca - bolesti endokrinog sustava kao što su hipertireoza, hipotireoza, feokromocitom, kronično zatajenje funkcije bubrega različitog razloga, hipotermije, promjene koncentracija kalija i/ili kalcija u serumu, stanja sepse, šoka, nekih sustavnih bolesti, nekih akutnih otrovanja poput požarnih plinova, fluorokarbona, dušikovih oksida i dr. 
U knjizi su izneseni uz svaki od EKG entiteta i primjeri bogate prakse pojedinih autora. Radi se o cjelovitom i dobro strukturiranom djelu. Svako od osam poglavlja i tematskih cjelina sadrži brojne, vrijedne znanstvene činjenice potkrijepljene literaturnim izvorima, temeljito obrađene te knjiga predstavlja značajan doprinos stručnoj i udžbeničkoj literaturi, napose u području u kojem nema tako sveobuhvatnog prikaza. Organizacija gradiva iznesena je logičnim slijedom, kao i kompozicija pojedinih tekstova poglavlja i potpoglavlja. Tekstovi su napisani koncizno, kao i stavovi, poruke i zaključci, kako koncepcijski tako i jezično. Rukopis obuhvaća sva područja elektrokardiograma potrebna u proučavanju i  primjeni u kliničkoj praksi. 
Djelo je tim vrednije jer iznosi podatke koji se ne mogu naći u drugim udžbenicima, poput poglavlja o elektrofiziološkom ispitivanju provodnog sustava srca, električnoj stimulaciji srca, značenju elektrokardiograma Hisova snopa - mjerenju intrakardijskih intervala - kvantifikacije infarkta miokarda u EKG-u, kontinuiranog snimanja EKG-a (prema dr. Normanu Holteru), telemetriji, digitalnom prijenosu EKG-a, snimaču petlji, kardiogoniometriji, promjeni u EKG-u kod prirođenih grješaka srca (skupina bez miješanja arterijske i venske krvi, prirođene grješke s lijevo-desnim spojem, usložene prirođene grješke srca), posebnostima EKG-a u djece, tijekom tjelovježbe te u osoba starije dobi. 
Istaknuto je područje bilježenja i obrade signala EKG-a, kao i primjena računala u elektrokardiogramu. Posebno je mjesto usmjereno podacima o učestalosti EKG promjena u hrvatskog pučanstva izabranog slučajnim izborom i to mlađe, srednje i starije dobi tijekom trogodišnjeg praćenja promjena. U tim podacima može se uočiti veličina problema pojedinih EKG entiteta u pučanstva i veličina problema naše nacionalne patologije.
Knjiga je potrebna studentima medicine, specijalizantima svih grana interne medicine, a napose kardiologije, kao i pedijatrije, infektologije, anesteziologije, hitne medicine, medicine rada i sporta te opće/obiteljske medicine. Potrebna je specijalistima svih kliničkih struka koje se bave u užemu ili širemu smislu procjenom i ocjenom elektrokardiograma, kao i svim liječnicima kojima je to područje sastavnica svakodnevnoga praktičnoga rada, odnosno onima koji se bave u cijelosti ili segmentima elektrokardiograma.
Riječ je o trećem, obnovljenom i proširenom izdanju knjige o elektrokardiogramu koja popunjava osjetnu prazninu u našoj medicinskoj literaturi i potvrđuje pravilo: bene docet qui bene distinguit.