MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Edukacija o komunikacijskim vještinama na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u ZagrebuCommunication skills education at Zagreb University School of Medicine

Nada Čikeš, Gordana Pavleković, Sven Seiwerth, Mirjana Kujundžić-Tiljak

Posljednjih godina sve je jasnija potreba za promjenom liječničkog obrazovanja, koje mora biti usmjereno prema ishodima učenja. Uza specifične kompetencije, vezane uz liječnički poziv, student medicine mora usvojiti i opće kompetencije koje opisuju druge uloge liječnika potrebne za obavljanje dobre medicinske prakse, među kojima kompetencija komunikacije zauzima iznimno mjesto. U diplomskom studiju na Medicinskom fakultetu uvodi se longitudinalni predmet medicinske propedeutike, koji obuhvaća podučavanje komunikacijskih vještina na svim godinama studija, vezano uz nastavne sadržaje kliničkih predmeta. Programi poslijediplomskih specijalističkih studija u sklopu novih programa specijalističkog usavršavanja liječnika sadrže predmet posvećen općim kompetencijama u kojem se podučavaju komunikacijske vještine. Nastavnici će se osposobiti za podučavanje komunikacijskih vještina i procjenu znanja

Ključne riječi:
komunikacija; podučavanje; studij medicine, dodiplomski; studij medicine, poslijediplomski; liječnici

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement

In recent years, the need for having medical education based on learning outcomes has become even more obvious. In order to provide good medical practice, medical students should acquire not only specific competencies required for medical professionals, but also generic competencies, with communication skills playing an exceptionally important role. In that respect, a recently introduced longitudinal undergraduate course in Medical Propaedeutics, taught at the Zagreb University School of Medicine, will include teaching communication skills within clinical courses throughout the six-year education programme. Within the postgraduate specialist training programmes, a course on generic competencies including communication skills is about to be introduced. Teachers will be trained to teach and assess communication skills of both undergraduate and postgraduate students

Key words:
communication; education, medical, graduate; education, medical, undergraduate; physicians; teaching