Edukacija – važan element bolesnikove sigurnosti

Autor: Davor Štimac, Jasna Mesarić
Sažetak:

Bolesnikova sigurnost trebala bi biti u središtu pažnje svakog zdravstvenog sustava. Jedan od osnovnih preduvjeta za navedeno je pravilna edukacija svih zdravstvenih djelatnika koji su izravno ili neizravno uključeni u proces liječenja. Sigurnost bolesnika ovisi i o nezdravstvenim djelatnicima, kao i o nizu vanjskih čimbenika koji na nju utječu. Ne treba zanemariti niti edukaciju bolesnika, jer dobro educirani i pravilno informirani bolesnici predstavljaju najboljeg partnera zdravstvenim djelatnicima u postupcima liječenja. 

Ključne riječi:
edukacija; bolesnikova sigurnost; zdravstveni sustav

OGLAS