MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Edukacija – važan element bolesnikove sigurnostiEducation – an important element of patient safety

Davor Štimac, Jasna Mesarić

Bolesnikova sigurnost trebala bi biti u središtu pažnje svakog zdravstvenog sustava. Jedan od osnovnih preduvjeta za navedeno je pravilna edukacija svih zdravstvenih djelatnika koji su izravno ili neizravno uključeni u proces liječenja. Sigurnost bolesnika ovisi i o nezdravstvenim djelatnicima, kao i o nizu vanjskih čimbenika koji na nju utječu. Ne treba zanemariti niti edukaciju bolesnika, jer dobro educirani i pravilno informirani bolesnici predstavljaju najboljeg partnera zdravstvenim djelatnicima u postupcima liječenja. 

Ključne riječi:
edukacija; bolesnikova sigurnost; zdravstveni sustav

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86

Patient safety should be in the centre of interest of every well-organised healthcare system. The cornerstone of patient safety is proper education of healthcare professionals who are directly or indirectly included in patient care. Patient safety also depends on non-healthcare workers and many other external factors. Patient education is also a very important factor, because well-educated and informed patients make the best partners for healthcare workers in the process of treatment.  

Key words:
delivery of healthcare; education; safety management