MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

Dvojna antitrombotička terapija rivaroksabanom – jednostavan terapijski pristup u bolesnika s fibrilacijom atrija nakon PCI-jaDual antithrombotic therapy with rivaroxaban – simple therapeutic approach in patients with atrial fibrillation after PCI

Joško Bulum

Računa se da otprilike 5 do 8% bolesnika koji se podvrgavaju perkutanoj koronarnoj intervenciji (PCI, engl. percutaneous coronary intervention) s implantacijom stenta (potpornice) boluje od fibrilacije atrija (FA). Kombinacija peroralne antikoagulacijske terapije antagonistima vitamina K (VKA) i dvojne antiagregacijske terapije inhibitorima P2Y12 receptora i aspirina (takozvana trojna antitrombotička terapija) učinkovito smanjuje rizik za trombozu stenta i ishemijski moždani udar, ali bolesnike izlaže izrazito povišenom riziku za krvarenje. PIONEER AF-PCI istraživanje s rivaroksabanom prvo je istraživanje koje je ispitalo primjenu oralnog antikoagulansa koji nije antagonist vitamina K (NOAK, engl. non-vitamin K antagonist oral anticoagulant) u toj indikaciji. Dvije različite strategije s rivaroksabanom, izravnim inhibitorom čimbenika Xa, u kombinaciji s jednim antiagregacijskim lijekom ili oba antiagregacijska lijeka (inhibitorom P2Y12 receptora i aspirinom), u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija (NVAF) koji su bili podvrgnuti PCI-ju s implantacijom stenta, smanjile su rizik za klinički značajna krvarenja uz sličnu učinkovitost u usporedbi s klasičnom trojnom antitrombotičkom terapijom.

Ključne riječi:
fibrilacija atrija; perkutana koronarna intervencija; rivaroksaban

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

It is estimated that approximately 5 to 8% of patients undergoing percutaneous coronary intervention (PCI) with stent implantation have atrial fibrillation (AF). The combination of oral anticoagulant therapy with vitamin K antagonists (VKA) plus dual antiplatelet therapy with a P2Y12 inhibitor and aspirin (so-called triple antithrombotic therapy) effectively reduces the risk of stent thrombosis and ischemic stroke, but exposes the patients to a significantly increased risk for bleeding. PIONEER AF-PCI study with rivaroxaban was the first study to evaluate the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulant (NOAC) in this indication. Two different strategies with rivaroxaban, an oral factor Xa inhibitor, with single or dual antiplatelet drugs (P2Y12 receptor inhibitor and aspirin) in patients with nonvalvular atrial fibrillation who underwent PCI with stent placement, reduced risk of clinically relevant bleeding events while maintaining efficacy in comparison with standard triple antithrombotic therapy.

Key words:
atrial fibrillation; percutaneous coronary intervention; rivaroxaban