MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Osvrt  •  Molekularna medicina HR ENG

Dvojba o induciranim pluripotentnim matičnim stanicama (iPSC)

Jasminka Pavelić

Netom nakon otkrića humanih embrionalnih matičnih stanica (hESC) počinju istraživanja njihove moguće primjene u regenerativnoj medicini. Tako je rođeno terapeutsko kloniranje. Upotreba embrija preostalih nakon in vitro fertilizacije predstavlja golem, još uvijek neriješen etički problem. Stoga je otkriće reprogramiranja diferenciranih somatskih stanica u pluripotentne matične stanice izuzetno važno. Reprogramiranje se provodi unosom tzv. stemness gena u somatske stanice. Novonastale stanice nazivaju se induced pluripotent stem cells (iPSC). Ipak, ni upotreba iPSC-ja nije posve bezopasna. Bez obzira na velika postignuća u istraživanjima iPSC-ja, ona su još uvijek u začetku i bit će potrebno još neko vrijeme za pronalaženje boljih strategija reprogramiranja prije nego što će primjena iPSC-ja u klinici postati rutina. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95