MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Sponzorirani članak  •  Pulmologija HR ENG

Dupilumab u liječenju teške astme i upale tipa 2Dupilumab in the treatment of severe asthma and inflammation type 2

Sanja Popović-Grle

Astma se definira kao kronična upalna bolest dišnih puteva. Alergeni, toksini, virusi ili bakterije potiču urođeni imunosni odgovor aktivacijom epitelnih stanica koje izlučuju citokine. Nastala protuupalna reakcija upala je tipa 2. Zajedno s astmom pojavljuju se i druge bolesti, kojima je u etiopatogenezi ključna upala tipa 2, kao što su kronični rinosinusitis s nosnim polipima, atopijski dermatitis i eozinofilni ezofagitis. U upali tipa 2, koju najvećim dijelom pokreću citokini IL-4 i IL-13, indicirano je liječenje biološkim lijekom anti IL-4/IL-13 dupilumabom. Dupilumab, humano monoklonsko protutuijelo, specifično se veže na IL-4Rα, čime inhibira dvostruke signalne puteve i IL-4 i IL-13. Dupilumab je registriran u Republici Hrvatskoj za indikaciju dodatka terapiji održavanja za tešku astmu s upalom tipa 2, koju obilježuju povišene razine eozinofila u krvi i/ili povišena frakcija izdahnutoga dušikova oksida (FeNO), u odraslih bolesnika i adolescenata. Dupilumab ima dokazanu učinkovitost i dobar sigurnosni profil te će njegova primjena u bolesnika s teškom astmom i upalom tipa 2 prorijediti tegobe bolesnika i podići im kvalitetu života.

Ključne riječi:
astma; biološka terapija; urođena upalna reakcija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 149

Asthma is defined as a chronic inflammatory disease. Allergens, toxins, viruses or bacteria stimulate the innate immune response by activating epithelial cells, which secrete cytokines. The resulting anti-inflammatory reaction is type 2 inflammation. Along with asthma, other diseases occur, for which type 2 inflammation is crucial in etiopathogenesis, such as chronic rhinosinusitis with nasal polyps, atopic dermatitis and eosinophilic esophagitis. In type 2 inflammation, which is mostly triggered by the cytokines IL-4 and IL-13, treatment with the biological drug anti-IL-4 / IL-13 dupilumab is indicated. Dupilumab, a human monoclonal antibody, specifically binds to IL-4Rα, thereby inhibiting the dual signaling pathways of both IL-4 and IL-13. Dupilumab is registered in the Republic of Croatia in the indication as a maintenance therapy for severe asthma with type 2 inflammation, characterized by elevated eosinophil levels in the blood and / or elevated exhaled nitric oxide fraction (FeNO), in adult patients and adolescents. Dupilumab has a proven efficacy and a good safety profile, and its use in patients with severe asthma and type 2 inflammation will reduce the patients' symptoms and improve their quality of life.

Key words:
asthma; biologic therapy; innate inflammatory responce