MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Pregledni članak  •  Pulmologija HR ENG

Dugotrajna terapija kisikomLong-term oxygen therapy (LTOT)

Blaženka Barišić, Marko Jakopović

Dugotrajna i kontinuirana terapija kisikom u trajno hipoksičnih bolesnika, uz adekvatnu i maksimalnu farmakološku terapiju i uz prestanak pušenja, pokazala se korisnom i uspješnom u nizu randomiziranih i kontroliranih kliničkih studija i danas se smatra standardnom terapijom. Dugotrajna terapija kisikom produljuje život, smanjuje policitemiju, povoljno utječe na plućnu hemodinamiku zbog smanjenja vaskularnog otpora, smanjuje plućnu hipertenziju tijekom prvih dviju godina primjene, a kasnije tijekom duljeg vremena plućna hipertenzija ostaje stabilna. U prilog uspješnosti terapije govore i studije u kojima se nakon prestanka kontinuirane primjene kisika plućna hipertenzija naglo pogoršava. Korist od takve terapije višestruko nadilazi eventualne nuspojave. Primjena kisika u bolesnika čije su vrijednosti O2 u mirovanju u arterijskoj krvi veće od 60 mm Hg i znatnim padom saturacije O2 samo tijekom fizičke aktivnosti i tijekom sna, za sada se preporučuje kao korisna, ali su potrebna daljnja istraživanja koja će to potvrditi. 

Ključne riječi:
dugotrajna terapija kisikom (LTOT); kronična hipoksemija; oksigenoterapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110

Long-term and continuous oxygen therapy (long-term oxygen therapy – LTOT) in permanently hypoxic patients, along with maximal pharmacologic therapy and smoking cessation, proved to be useful and effective in many randomized controlled studies and is now considered standard therapy. LTOT prolongs life, decreases polycythemia, has a beneficial effect on pulmonary haemodynamics due to reduced vascular resistance, reduses pulmonary hypertension during the first two years of administration and pulmonary hypertension remains stable. Studies support the therapy due to exacerbating of lung hypertension after LTOT cessation. However, the benefits of this therapy exceed the possible side effects. Oxygen therapy is currently recommended for patients resting whose arterial O2 is above 60mmHg and who have a significant O2 saturation decrease during physical activity and while sleeping. However, further research is needed. 

Key words:
chronic hypoxemia; long-term oxygen therapy; LTOT