MEDIX, God. 17 Br. 92/93  •  Razgovor  •  Obiteljska medicina HR ENG

Dr. Ton Nicolai: Homeopatija u Europi

Lea Rukavina Kralj

Pozvano predavanje na 2. kongresu KoHOM-a u ožujku 2011. godine u Zagrebu održao je i predsjednik Europskog vijeća za homeopatiju, dr. Ton Nicolai iz Rotterdama. Tom je prilikom hrvatskim liječnicima obiteljske medicine približio postojeća saznanja o toj metodi liječenja koja se u većini europskih zemalja smatra komplementarnom konvencionalnoj medicini, a u nekim zemljama svijeta, kao što su Indija, Meksiko i Brazil, čini i sastavni dio nacionalnog zdravstvenog sustava. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93