MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Recenzija HR ENG

Vida Čulić, Srđana Čulić:
"Downov sindrom"

Jasminka Pavelić

Izdavač: Naklada Bošković, Split
Godina izdanja:  2009.
Format: 99 slika, 22 tablice, 6 grafikona
Uvez: meki
Opseg: 276 stranica

 

Objavljena je knjiga „Downov sindrom“, koju je pisalo 12 autora. Urednice knjige su doc. dr. sc. Vida Čulić, prim. dr. med. (specijalistica za dječje bolesti i subspecijalistica medicinske genetike) i doc. dr. sc. Srđana Čulić, prim. dr. med. (specijalistica za dječje bolesti i subspecijalistica dječje hematologije i onkologije), zaposlene u Klinici za dječje bolesti (Klinički odjel za dječju hematologiju, onkologiju, imunologiju i medicinsku genetiku) KBC-a Split i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Knjiga ima 276 stranica i 99 slika, 22 tablice i 6 grafikona. Obrađuje aktualnu temu, Downov sindrom, s aspekta kliničara i znanstvenika. Podijeljena je u dva veća dijela: Opći i Poseban dio. U Općem dijelu opisane su iscrpno, kroz pet poglavlja, kliničke značajke, epidemiologija, imunologija, razvoj mozga i napose genetika nastanka i genetsko savjetovanje roditelja djece oboljelih od Downovog sindroma. U Posebnom dijelu u 10 poglavlja opisane su specifične promjene organskih sustava/organa oboljelih osoba (mozak, unutrašnji organi, zubi, oko, koža, hematološke promjene, metaboličke promjene i imunosne deficijencije, kao i nastanak malignih bolesti). Posebno su zanimljiva poglavlja o psihološkim aspektima vezanim uz bolest te promjenama metabolizma u oboljelih osoba.

Za sada u Hrvatskoj ne postoji knjiga pisana hrvatskim jezikom o toj bolesti/sindromu s tako sveobuhvatnim pristupom. Jedina dostupna literatura pisana na engleskom jeziku, a u obliku znanstvenih članaka, dostupna je putem internetskih stranica. Stoga je razumljiva važnost knjige, posebice stoga što obrađuje važnu i osjetljivu temu, neizlječivu bolest koja pogađa jedno od 600 do 800 novorođene djece. Knjiga je izvorna, pa iako ne pridonosi izravno razvoju znanosti (uostalom, niti nema takvu namjenu), predstavlja važan doprinos boljem razumijevanju bolesti. Izuzetno je vrijedna kao visokoškolski udžbenik/dodatna literatura studentima medicine i srodnih studija. Urednice i svaki od autora pojedinog poglavlja su iskusni, priznati stručnjaci područja kojeg opisuju, što osigurava vrhunski prikaz pojedinog problema vezanog uz Downov sindrom. Kako navode urednice, knjigu su odlučile napisati nakon I. hrvatskog simpozija o Downovom sindromu održanog 2004. u Splitu. Nakon rasprava sa stručnjacima i znanstvenicima iz područja pedijatrije, genetike, psihologije i drugih medicinskih i nemedicinskih specijalnosti, zaključile su da za sindrom, iako se mnogi susreću s njim, nema relevantne literature koja bi ga multidisciplinarno obuhvatila. Želja urednica je da udžbenik pomogne stručnjacima, ali i obiteljima osoba s Downovim sindromom s ciljem bolje skrbi i očuvanja zdravlja. Istovremeno, namjera im je bila senzibilizirati širu javnost o praktičnim problemima socijalizacije i humanog prihvaćanja različitosti.

Vjerujem da će stručnost, uloženi trud i vrijeme autora koji su svoje znanje prenijeli na stranice udžbenika, koji je posvećen studentima medicine, liječnicima, stažistima, specijalizantima i specijalistima različitih medicinskih specijalnosti, biti prepoznat i od najšire zajednice.