MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Dopunjene smjernice antimikrobnoga liječenja i profilakse infekcija mokraćnoga sustava i prostatitisaAmended guidelines for antimicrobial treatment and prophylaxis of urinary tract infections and prostatitis

Višnja Škerk, Alemka Markotić

Cilj nacionalnih smjernica antimikrobnoga liječenja i profilakse infekcija mokraćnoga sustava i prostatitisa jest osigurati optimalne mogućnosti liječenja oboljelih, promovirati racionalnu potrošnju antibiotika te razviti strategiju za prevenciju infekcija i kontrolu širenja rezistentnih bakterija. Smjernice su namijenjene liječnicima opće prakse te specijalistima koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolnicama. Smjernice su u skladu s hrvatskom strategijom za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike, koju je usvojilo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske prema preporukama Vijeća Europske unije (2002/77/EC). Pri odlučivanju o izboru antibiotičke terapije uzeti su u obzir zbirni podatci Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Hrvatskoj te postojeće hrvatske smjernice za antimikrobno liječenje i profilaksu infekcija mokraćnoga sustava i prostatitisa. Pridržavanje smjernica neće osigurati povoljan ishod u svakom slučaju. Krajnju odluku o dijagnostičkom i terapijskom izboru za pojedinog bolesnika donosi nadležan liječnik.

Ključne riječi:
antimikrobna terapija; infekcije mokraćnoga sustava; prostatitis

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 124/125

The objective of the national guidelines for antimicrobial treatment and prophylaxis for urinary tract infections and prostatitis is to ensure optimal treatment options for patients, promote rational use of antibiotics and develop strategies for infection prevention and control of the spread of resistant bacteria. The guidelines are intended for general practitioners and specialists working in primary health care and hospitals. The guidelines are in line with the Croatian strategy to control antibiotic resistance adopted by the Ministry of Health and Social Welfare of the Republic of Croatia, as recommended by the Council of the European Union (2002/77 / EC). Aggregated data of the Committee for monitoring bacterial resistance to antibiotics in Croatia and the existing Croatian guidelines for antimicrobial treatment and prophylaxis of urinary tract infections and prostatitis were taken into account in deciding on antibiotic therapy. Compliance with the guidelines will not ensure a successful outcome in each case. The final decision on diagnostic and therapeutic choice for every individual patient is made by the attending physician.

Key words:
antimicrobial therapy; prostatitis; urinary tract infections