MEDIX, God. 18 Br. 103  •  Pregledni članak  •  Sestrinsktvo HR ENG

Doktorat iz zdravstvenih znanosti: stručne potrebe i zakonske zadanostiDoctoral degree in health professions: professional needs and legal requirements

Matko Marušić, Mladen Mimica, Frane Mihanović, Stipan Janković

Zbog povećane složenosti zdravstvene skrbi izobrazba djelatnika u zdravstvenim strukama: sestrinstvu, primaljstvu, fizioterapiji, radiološkoj tehnologiji i medicinskoj laboratorijskoj dijagnostici, promaknuta je na sveučilišnu razinu preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog obrazovanja. U Hrvatskoj je 1997. godine sestrinstvo uvršteno u područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti. Hrvatska i Bosna i Hercegovina već su uvele prva dva stupnja obrazovanja za zdravstvene struke, ali se pojavljuje jaka potreba za trećim (doktorskim studijem u trajanju od tri godine i sa 180 ECTS-bodova), koji uključuje usvajanje napredne zdravstvene prakse temeljene na dokazima i stjecanje sposobnosti neovisnog istraživanja i kritičke analize. Doktorska diploma iz područja zdravstvenih znanosti nužna je za akademsku karijeru nastavnika na fakultetima zdravstvenih studija. No, time se predavači neće odvojiti od bolesnika i postati administrativni službenici, već će i dalje najveći dio posla obavljati uz bolesnike. 

Ključne riječi:
dodiplomsko obrazovanje medicinskih sestara; fizioterapija; medicinska laboratorijska dijagnostika; obrazovanje; poslijediplomsko obrazovanje medicinskih sestara; primaljstvo; radiološka tehnologija; sestrinstvo

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 103

To respond to ever increasing complexity of health care professions, education of nurses, midwives, physiotherapists, radiology engineers, and medical laboratory workers, has been upgraded to undergraduate, graduate and postgraduate university levels. In Croatia, nursing was defined as a branch of clinical medical sciences in 1997. Croatia and Bosnia and Herzegovina have introduced the first two educational levels, but there is a strong need for the third level, i.e., doctoral degree, which should last three years and earn students 180 ECTS points. Doctoral students should learn about evidence-based advanced health care and develop the ability for independent research and critical analysis. Doctoral degrees in health professions are instrumental for academic careers of medical faculty. Yet, it does not imply that health professionals with doctoral degrees would become administrators without any contact with patients, because most of their work would still involve patients. 

Key words:
education; education, nursing, baccalaureate; education, nursing, graduate; health occupations; medical laboratory science; nurses; nurse midwives; physical therapists; technology, radiologic