Dobitnici Nobelove nagrade 2020. za fiziologiju ili medicinu

Autor: Jasminka Pavelić

Otkrića virusa koja uzrokuju hepatitis među najvažnijim su znanstvenim postignućima 20. stoljeća. Stoga je Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu pripala trojici znanstvenika zaslužnih za otkriće virusa hepatitisa C. Otkriće krvlju prenosivog virusa, njegova izolacija i genomska karakterizacija te činjenica da se virus replicira neovisno i da je „sam za sebe“ odgovoran za razvoj hepatitisa, omogućili su razvoj testova za dokazivanje virusa u krvi i razvoj antiviralnih lijekova. Transfuzijska medicina dobila je još jedan moćan alat kojim je moguće gotovo potpuno eliminirati rizik prijenosa virusa transfuzijama krvi

OGLAS