MEDIX, God. 16 Br. 89/90  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Djelomične krunice u stomatološkoj proteticiPartial crowns in dental prosthetics

Marko Šlat, Davor Seifert, Nikolina Lešić

Djelomične krunice protetski su nadomjesci koji prekrivaju dio kliničke krune zuba. U prošlosti su najčešće rađene iz zlatnih legura, a korištene su primarno kao nosači mosta. Preparacije zuba nisu obuhvaćale vestibularne plohe jer nisu postojali materijali za estetske fasete. Zbog složenosti izvedbe, ali zbog razvitka i usavršavanja tehnologije i materijala postepeno se napuštaju. Onlay i overlay, tj. intakoronarni protetski radovi koji nadomještaju jednu, više ili sve kvržice također spadaju u djelomične krunice. Primjenom sve kvalitetnijih materijala za izradu nadomjestaka i sustava za cementiranje koji ostvaruju postojanu vezu sa zubnim tkivima, poštedna preparacija ponovno postaje aktualna. Spoznaje o važnosti očuvanja prirodnog prednjeg vođenja također pridonose zahtjevima za smanjenim obujmom preparacije. Vrlo precizna preparacija, otiskivanje i savršenstvo tehničke izrade neophodni su za ovakvu vrstu nadomjestaka. Djelomične krunice predstavljaju metodu izbora za rekonstruktivne zahvate u modernoj dentalnoj medicini. 

Ključne riječi:
djelomične krunice; keramika; zubna estetika; zubne proteze

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 89/90

Partial crowns are prosthetic devices replacing a part of dental crown. Partial crowns were previously most often made of gold alloys and used primarily as a support for dental bridge. Tooth preparation did not involve vestibular surfaces, because there were no materials available for aesthetic dental facets. Because of their complicated design on the one hand, and the development and improvement of technology and materials on the other, they are being less and less used. Onlays and overlays, i.e. intracoronary prosthetic work replacing one or more dental cusps, are also types of partial crowns. Due to the use of high-quality materials for dental prosthetic devices and cement systems for stable contact with dental tissues, tooth-sparing preparation is regaining its popularity. Today we know how important it is to spare the natural anterior guidance, which reduces the required volume of tooth preparation. Very precise preparation, dental impression taking and perfection of technical performance are a prerequisite for such type of dental prostheses. Partial crowns represent the method of choice for reconstructive procedures in dental medicine today. 

Key words:
ceramics; crowns; dental prosthesis; esthetics, dental; inlay