English abstract: Click here.

Djelomične krunice u stomatološkoj protetici

Djelomične krunice protetski su nadomjesci koji prekrivaju dio kliničke krune zuba. U prošlosti su najčešće rađene iz zlatnih legura, a korištene su primarno kao nosači mosta. Preparacije zuba nisu obuhvaćale vestibularne plohe jer nisu postojali materijali za estetske fasete. Zbog složenosti izvedbe, ali zbog razvitka i usavršavanja tehnologije i materijala postepeno se napuštaju. Onlay i overlay, tj. intakoronarni protetski radovi koji nadomještaju jednu, više ili sve kvržice također spadaju u djelomične krunice. Primjenom sve kvalitetnijih materijala za izradu nadomjestaka i sustava za cementiranje koji ostvaruju postojanu vezu sa zubnim tkivima, poštedna preparacija ponovno postaje aktualna. Spoznaje o važnosti očuvanja prirodnog prednjeg vođenja također pridonose zahtjevima za smanjenim obujmom preparacije. Vrlo precizna preparacija, otiskivanje i savršenstvo tehničke izrade neophodni su za ovakvu vrstu nadomjestaka. Djelomične krunice predstavljaju metodu izbora za rekonstruktivne zahvate u modernoj dentalnoj medicini. 

Ključne riječi:
djelomične krunice; keramika; zubna estetika; zubne proteze


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 16 Br. 89/90