Djeca s kompleksnim potrebama u Republici Hrvatskoj – okolnosti i mogućnosti za unaprjeđenje skrbi

Autor: Iva Lukačević Lovrenčić, Maja Banadinović, Aida Mujkić, Aleksandar Džakula
Sažetak:

Aktualno europsko okruženje podržava razvoj dinamičnih i pacijentu i njegovoj okolini prilagođenih načina skrbi. To zahtijeva jačanje partnerskog odnosa pružatelja i primatelja skrbi, uokvirenog specifičnim kontekstom u kojem se skrb pruža. Porast broja djece s kompleksnim potrebama, problemima mentalnog zdravlja, kroničnim bolestima povezanima sa životnim stilom te suočenost djece sa sveprisutnim društvenim izazovima, pred širi sustav skrbi za djecu postavlja nužnost „otvaranja“ i višedimenzionalne prilagodljivosti. Objedinjujući stručnjake različitih profila od lokalne do nacionalne razine, sustav skrbi mora biti integriran u svim dimenzijama, a djetetu pružiti koordiniranu i kontinuiranu skrb. Hrvatskom sustavu nedostaje integracija, što se prelijeva i na koordinaciju i kontinuitet skrbi te utječe na kvalitetu skrbi, ali i zadovoljstvo svih dionika uključenih u procese skrbi.

Ključne riječi:
djeca s kompleksnim potrebama; integracija skrbi; kontinuitet skrbi; koordinacija skrbi

OGLAS