MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Recenzija  •  Dijetetika HR ENG

Davor Štimac, Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Maja Obrovac Glišić:
„Dijetoterapija i klinička prehrana"

- drugo, obnovljeno i dopunjeno izdanje

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdavanja: 2021.
Format: 17 x 24 cm;
Uvez: tvrdi
Opseg: 314 stranica

 

Važnost koju optimalna prehrana ima za zdravlje spoznali su još stari Egipćani, a najstariji dokazi tomu jesu slikovni zapisi koji potječu iz 5000. g. pr. Kr. Zapisi na papirusu iz tog razdoblja svjedoče da su drevni Egipćani znali propisati prehranu za bolesne i ozlijeđene te da su njihovi liječnici upotrebljavali različite namirnice kao lijekove koji će se poslije uobičajeno preporučivati u brojnim europskim zemljama.

Prehrana je i danas zasigurno jedna od najpopularnijih tema u medijima. Gotovo je nemoguće otvoriti tiskovinu, promijeniti nekoliko TV kanala ili posjetiti stranice kakvog portala, a da za oko ne zapne tema vezana za prehranu. No većina informacija koja se servira širokoj publici motivirana je marketinškim interesom, odiše površnim senzacionalizmom ili, jednostavno, nije kritički provjerena. Stoga je nužno da o dijetoterapiji i kliničkoj prehrani pišu stručnjaci, koji i tako zainteresiranima olakšavaju stjecanje profiltriranoga, provjerenog znanja.

Odgovarajuća prehrana zasigurno može spriječiti ili odgoditi nastanak nekih bolesti pa edukaciju u tom području treba shvatiti iznimno široko; s jedne strane valja educirati pacijente, a s druge strane, na znatno sofisticiranijoj razini, sve zdravstvene djelatnike koji u tom području mogu tim istim pacijentima pomoći.

S obzirom na sve posljedice kroničnih bolesti povezanih s prehranom, na policama hrvatskih knjižnica i knjižara nalazi se zabrinjavajuće mali broj pisanih izvora koji se bave kliničkom prehranom u širem smislu. Upravo je to ponukalo autore udžbenika „Dijetoterapija” da pristupe izradi novog izdanja (prvo izdanje udžbenika, objavljeno 2014. godine, u cijelosti je rasprodano). Drugo, obnovljeno i dopunjeno izdanje daje liječnicima, kliničkim nutricionistima, dijetetičarima, medicinskim sestrama i ostalim profilima zdravstvenih radnika osnovna znanja iz dijetoterapije i kliničke prehrane kao temelj za daljnje učenje u tom području, donosi nove smjernice u primjeni dijetoterapije i kliničke prehrane, naglašava važnost multidisciplinarnog pristupa i nudi praktične savjete u nutritivnom pristupu bolesnicima.

Udžbenik je rezultat suradnje niza stručnjaka, a pripremljen je sa željom objedinjavanja recentnih smjernica i standarda za prehranu bolesnika. U knjizi su sabrane postojeće smjernice i standardi za prehranu različitih skupina bolesnika izdanih od relevantnih stručnjaka, stručnih društava i institucija, a sadržaj je prilagođen lakšem i cjelovitijem snalaženju polaznika u kompleksnoj, multi i transdisciplinarnoj disciplini iz područja biomedicine, biokemije, nutricionizma i kemije namirnica.

Autori su se služili relevantnom i suvremenom literaturom kao izvorom informacija, a terminologija i mjerne jedinice u skladu su sa stručnim nazivljem, odnosno važećim pravilima i propisima. Organizacija teksta je pregledna i sustavna pa je materijal pristupačan i lak za praćenje.

Udžbenik nastoji istaknuti značenje prehrane u prevenciji i liječenju bolesti svih organskih sustava, ističući kako katkad zaboravljamo na taj element zdravlja i liječenja previše se oslanjajući na farmakoterapiju i kad to nije nužno. Upravo zato udžbenik počinje s već u naslovu iznesenim tezama o prehrani kao važnom čimbeniku preventivne medicine, odnosno procesa liječenja. Uvodna poglavlja opisuju kako procijeniti nutritivni status i iznose oblike nutritivne potpore hospitaliziranim bolesnicima, od dijetoterapije i dodataka prehrani do enteralne i parenteralne prehrane. Slijede poglavlja o nutritivnoj potpori kod bolesti probavnoga sustava, bolesti bubrega, kardiovaskularnoga sustava, plućnih i hematoloških bolesti, onkoloških bolesti, šećerne bolesti, reumatskih bolesti i osteoporoze. Udžbenik ne zaobilazi ni pretile i bavi se načelima prehrane i u te skupine osoba. Slijedi poglavlje o nutritivnoj potpori u slučaju intolerencije i alergije na hranu, a potom i poglavlja koja se bave prehranom osoba starije dobi, trudnica, rodilja i dojilja i, naposljetku, prehranom životno ugroženih bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja.

Udžbenik ima i nekoliko priloga koji će zasigurno naći primjenu u praktičnom kliničkom radu, a odnose se na preporučeni dnevni unos vitamina i minerala namijenjen zdravim odraslim osobama, preporučeni unos kalorija, makronutrijenata i mikronutrijenata te popis kliničkih smjernica za prehranu kod pojedinih bolesti. Zacijelo, korisni će biti i popis manje poznatih namirnica s kratkim opisom, tablični prikazi glikemijskog indeksa odabranih namirnica i glikemijskog opterećenja i jelovnici s normativima predloženih jela u pojedinim poglavljima, odnosno popis namirnica koje sadržavaju znatnu količinu odabranih nutrijenata.

U novom izdanju „Dijetoterapije” svi će zainteresirani zdravstveni radnici moći pronaći elemente znanja primjenjive u svakodnevnoj kliničkoj praksi, a bolesnicima može poslužiti u boljem razumijevanju uzročno-posljedičnih veza hrane i određenih bolesti, izravno ili neizravno povezanih s prehrambenim navikama.