MEDIX, God. 24 Br. 129  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Dijagnoza i procjena težine kliničke slike gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)Diagnosis and assessment of the clinical features of hidradenitis suppurativa

Melita Vukšić Polić

Prevalencija gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa) kreće se oko 1% u većini europskih zemalja, a dijagnostikom i liječenjem te bolesti bave se podjednako obiteljski liječnici, dermatolozi i kirurzi. Mnogi će se od navedenih u svojemu svakodnevnom radu susresti s osobom oboljelom od gnojnoga hidradenitisa. Vidjet će karakteristične ožiljke u aksilama ili ingvinalnim regijama, s upalnim ili neupalnim nodusima, ali dijagnoza gnojnoga hidradenitisa često neće biti postavljena. Neprepoznavanje gnojnoga hidradenitisa zna potrajati i do 8 godina. Brzo prepoznavanje te teške dermatoze neobično je važno te su, osim kliničke dijagnoze bolesti koja je jasna, nužne procjene težine kliničke slike prema dostupnim klasifikacijama, brzo uvođenje adekvatne terapije i na kraju procjena učinkovitosti liječenja i kvalitete života oboljeloga.

Ključne riječi:
gnojni hidradenitis; klasifikacije; neprepoznavanje; ožiljak

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 129

The prevalence of hidradenitis suppurativa (HS) is around 1% in most European countries. Diagnosis and treatment of the disease is performed by family physicians, dermatologists and surgeons. Many of the mentioned health care providers may meet and examine patients suffering from HS. Patient’s present with characteristic scars in the armpits and groin, with or without inflammatory nodules, yet HS often goes misdiagnosed. It can take up to 8 years before a patient is finally diagnosed with the disease. Prompt recognition of this serious dermatosis is of utmost importance. Further, it is necessary to assess its clinical features in accordance with available classifications, to start adequate therapy promptly, and to assess the efficacy of the therapy as well as the quality of life of the patient. 

Key words:
classification; cicatrix; diagnostic errors; hidradenitis suppurativa