MEDIX, God. 20 Br. 111  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Dijagnostika multiple sklerozeDiagnosis of multiple sclerosis

Tereza Gabelić

U dijagnostici multiple skleroze (MS) anamneza i neurološki status imaju nezamjenjivu ulogu jer simptomi i znakovi mogu nalikovati onima drugih bolesti. U kliničkom statusu nužno je odrediti vrijednost proširene ocjenske ljestvice onesposobljenosti (engl. Expanded Disability Status Scale – EDSS), koji daje objektivnu kvantifikaciju onesposobljenosti u bolesnika s MS-om. Najvažniji paraklinički kriterij za postavljanje dijagnoze MS-a jest nalaz magnetske rezonancije (MR) te je uz nove dijagnostičke kriterije moguće postaviti dijagnozu bolesti već na osnovi jednoga MR-nalaza. Iako evocirani potencijali i nalaz likvora nisu više dio dijagnostičkih kriterija za relapsno-remitirajući oblik MS-a (RRMS), njihova upotreba te interpretacija u sklopu kliničke slike i nalaza MR-a može pridonijeti ispravnom postavljanju dijagnoze u dijagnostički dvojbenim slučajevima. 

Ključne riječi:
EDSS; evocirani potencijali, cerebrospinalna tekućina; MR

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 111

In diagnosis of multiple sclerosis (MS), anamnesis and neurological status have an irreplaceable role since the signs and symptoms may resemble those of other diseases. Clinically, it is necessary to determine the value of EDSS (Expanded Disability Status Scale) which provides an objective quantification of disability in patients with MS. The most important para-clinical criterion for the diagnosis of MS is magnetic resonance imaging (MRI). Together, with the new diagnostic criteria, one can diagnose the disease on the basis of just a single MRI. Although, evoked potentials and cerebrospinal fluid findings are no longer part of the diagnostic criteria for relapsing-remitting form of MS (RRMS), their use and interpretation as part of the clinical and MRI findings may contribute to the correct diagnosis in diagnostically doubtful cases. 

Key words:
cerebrospinal fluid; EDSS; evoked potentials; MR