English abstract: Click here.

Dijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 2

Dijabetes tipa 2 jedna je od najčešćih bolesti suvremenog čovječanstva. To naizgled blago oboljenje, često s oskudnom simptomatologijom, vrlo lako se previdi te često ostaje neprepoznato i neliječeno. Povezano je s velikom učestalošću i preranom pojavom makrovaskularnih bolesti. Stoga je od velike važnosti što je god moguće ranije postaviti dijagnozu bolesti i odmah započeti liječenje. Ukoliko se bolest dijagnosticira u vrijeme predijabetesa, uspjesi terapije daleko su veći. U terapiji su poželjne sve logične kombinacije, kako bi se djelovalo istovremeno na sve komponente oštećenog metabolizma u dijabetesu tipa 2: oštećeno lučenje inzulina, pojačanu perifernu inzulinsku rezistenciju i povećanu proizvodnju glukoze u jetri

Ključne riječi:
hipoglikemici; inkretini; inzulin; metformin; predijabetes; sulfonilureja; šećerna bolest tipa 2; tiazolidinedioni


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 15 Br. 80/81