MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Pregledni članak  •  Endokrinologija HR ENG

Dijagnostika i liječenje šećerne bolesti tipa 2Diagnosis and therapy of type 2 diabetes mellitus

Slaven Kokić

Dijabetes tipa 2 jedna je od najčešćih bolesti suvremenog čovječanstva. To naizgled blago oboljenje, često s oskudnom simptomatologijom, vrlo lako se previdi te često ostaje neprepoznato i neliječeno. Povezano je s velikom učestalošću i preranom pojavom makrovaskularnih bolesti. Stoga je od velike važnosti što je god moguće ranije postaviti dijagnozu bolesti i odmah započeti liječenje. Ukoliko se bolest dijagnosticira u vrijeme predijabetesa, uspjesi terapije daleko su veći. U terapiji su poželjne sve logične kombinacije, kako bi se djelovalo istovremeno na sve komponente oštećenog metabolizma u dijabetesu tipa 2: oštećeno lučenje inzulina, pojačanu perifernu inzulinsku rezistenciju i povećanu proizvodnju glukoze u jetri

Ključne riječi:
hipoglikemici; inkretini; inzulin; metformin; predijabetes; sulfonilureja; šećerna bolest tipa 2; tiazolidinedioni

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

Type 2 diabetes mellitus is one of the most frequent disorders today. A seemengly mild disease with not many symptoms, diabetes may easily be overlooked or unrecognized and left untreated. Diabetes mellitus is associated with increased frequency and early development of macrovascular disorders. Therefore, early diagnosis and immediate treatment of diabetes mellitus are of crucial importance. Treatment outcomes are better if the disease is diagnosed at a prediabetic state. All logical treatment combinations are acceptable in order to treat simultaneously all the components of the metabolic disorder in type 2 diabetes mellitus, including insulin-secretion disorder, peripheral insulin resistance and increased glucose production in the liver.

Key words:
diabetes mellitus, type 2; incretins; insuline; hypoglicemic agents; metformin; prediabetic state; sulphonylurea compounds; thiazolidinediones