MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Dijagnostika i liječenje prekomjerno aktivnoga mokraćnog mjehura (PAMM)Diagnostic and therapy of the overactive bladder (OAB)

Slavko Orešković

Potrebno je razlikovati prekomjerno aktivni mokraćni mjehur od prekomjerno aktivnoga detruzora, što je moguće analizom urodinamičkoga nalaza. Učestalost u općoj ženskoj populaciji iznosi oko 13–17% te raste s dobi. U žena mlađih od 35 godina prevalencija prekomjerno aktivnoga mokraćnog mjehura je do 5%, dok u žena starijih od 65 godina prevalencija iznosi 20–30%. Uspjeh liječenja ovisi o dobroj dijagnostici i dobro odabranom načinu liječenja (konzervativnom ili specijaliziranom). Suvremenim dijagnostičkim i terapijskim postupcima postiže se optimalan učinak liječenja i osigurava kvalitetan život bolesnica. Hrvatsko društvo za ginekološku urologiju Hrvatskoga liječničkog zbora izdalo je 2013. godine smjernice za dijagnostiku i liječenje urinarne inkontinencije u žena, radi standardizacije dijagnostičkih i terapijskih postupaka za urinarnu inkontinenciju, a koje su prilagođene uvjetima i potrebama hrvatskoga zdravstvenog sustava.

Ključne riječi:
dijagnostika; liječenje; prekomjerno aktivni mokraćni mjehur; smjernice

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 124/125

It is necessary to distinguish between the overactive bladder and overactive detrusor on the basis of urodynamic findings. The incidence in the general female population is about 13–17% and increases with age. In women younger than 35 years, the prevalence of overactive bladder is up to 5%. In women aged over 65, the prevalence is 20–30%. Treatment success depends on good diagnostics and well-selected mode of treatment (conservative or specialized). Contemporary diagnostic and therapy procedures yields optimal therapeutic effects and helps quality of life for patients. The Croatian Society of Gynecologic Urology of the Croatian Medical Association issued in 2013 the guidelines for the diagnosis and treatment of urinary incontinence in women, in order to standardize diagnostic and therapeutic procedures for urinary incontinence, which are adapted to the conditions and needs of the Croatian health system.

Key words:
diagnostic; guidelines; overactive urinary bladder; therapy