English abstract: Click here.

Dijagnostika i liječenje prekomjerno aktivnoga mokraćnog mjehura (PAMM)

Potrebno je razlikovati prekomjerno aktivni mokraćni mjehur od prekomjerno aktivnoga detruzora, što je moguće analizom urodinamičkoga nalaza. Učestalost u općoj ženskoj populaciji iznosi oko 13–17% te raste s dobi. U žena mlađih od 35 godina prevalencija prekomjerno aktivnoga mokraćnog mjehura je do 5%, dok u žena starijih od 65 godina prevalencija iznosi 20–30%. Uspjeh liječenja ovisi o dobroj dijagnostici i dobro odabranom načinu liječenja (konzervativnom ili specijaliziranom). Suvremenim dijagnostičkim i terapijskim postupcima postiže se optimalan učinak liječenja i osigurava kvalitetan život bolesnica. Hrvatsko društvo za ginekološku urologiju Hrvatskoga liječničkog zbora izdalo je 2013. godine smjernice za dijagnostiku i liječenje urinarne inkontinencije u žena, radi standardizacije dijagnostičkih i terapijskih postupaka za urinarnu inkontinenciju, a koje su prilagođene uvjetima i potrebama hrvatskoga zdravstvenog sustava.

Ključne riječi:
dijagnostika; liječenje; prekomjerno aktivni mokraćni mjehur; smjernice


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 23 Br. 124/125