English abstract: Click here.

Dijagnostika i liječenje ne-Hodgkinovih limfoma

Na ne-Hodgkinove limfome (NHL) otpada oko 75% tumora limfocitne loze. Suvremena klasifikacija NHL-a prepoznaje velik broj entiteta koji se razlikuju po biologiji, kliničkoj slici, odgovoru na liječenje i ishodu. Dijagnoza se postavlja histološkom analizom biopsije tumora, često uz upotrebu dodatnih laboratorijskih testova. Proširenost se određuje CT-om i biopsijom kosti te eventualno PET-om. U liječenju se koriste: kemoterapija, imunoterapija, zračenje i transplantacija autolognih matičnih krvotvornih stanica. Suvremenim je liječenjem značajno poboljšana prognoza bolesnika s NHL-om, što je dovelo do prepoznavanja kroničnih komplikacija u izliječenih, sekundarnih tumora i bolesti srca, zbog čega je u ovih bolesnika potrebno redovito provoditi preventivne zdravstvene mjere. 

Ključne riječi:
dijagnostika; kemoterapija; non-Hodgkinov limfom; prognoza; radioterapija; rituksimab; transplantacija matičnih krvotvornih stanica


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 100