MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Pregledni članak  •  Hematologija i transfuzijska medicina HR ENG

Dijagnostika i liječenje ne-Hodgkinovih limfomaDiagnosis and treatment of non-Hodgkin’s lymphomas

Igor Aurer

Na ne-Hodgkinove limfome (NHL) otpada oko 75% tumora limfocitne loze. Suvremena klasifikacija NHL-a prepoznaje velik broj entiteta koji se razlikuju po biologiji, kliničkoj slici, odgovoru na liječenje i ishodu. Dijagnoza se postavlja histološkom analizom biopsije tumora, često uz upotrebu dodatnih laboratorijskih testova. Proširenost se određuje CT-om i biopsijom kosti te eventualno PET-om. U liječenju se koriste: kemoterapija, imunoterapija, zračenje i transplantacija autolognih matičnih krvotvornih stanica. Suvremenim je liječenjem značajno poboljšana prognoza bolesnika s NHL-om, što je dovelo do prepoznavanja kroničnih komplikacija u izliječenih, sekundarnih tumora i bolesti srca, zbog čega je u ovih bolesnika potrebno redovito provoditi preventivne zdravstvene mjere. 

Ključne riječi:
dijagnostika; kemoterapija; non-Hodgkinov limfom; prognoza; radioterapija; rituksimab; transplantacija matičnih krvotvornih stanica

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

Non-Hodgkin’s lymphomas (NHL) comprise about 75% of all lymphoid neoplasms. Modern classification of NHL recognizes many different tumour types with different biology, presentation, response to treatment and outcome. The NHL diagnosis is based on histological analysis of tumour biopsy and other additional laboratory findings. Tumour staging is performed by computer tomography scanning and bone marrow biopsy, frequently combined with PET scan. The treatment is based on chemotherapy, immunotherapy, radiation and autografting. Although modern therapy has significantly improved the prognosis of NHL, it also leads to late complications, such as secondary cancers and cardiac disease in cured patients. Therefore, regular implementation of preventive health care interventions is required in these patients. 

Key words:
diagnosis; drug therapy; lymphoma, non-Hodgkin; prognosis; radiotherapy; rituximab; stem cell transplantation