MEDIX, God. 20 Br. 111  •  Pregledni članak  •  Neurologija HR ENG

Dijagnostika i liječenje Alzheimerove bolestiDiagnosis and treatment of Alzheimer’s disease

Ivo Lušić

Alzheimerova bolest (AB) najčešći je oblik demencije, koji obilježuje progresivna kognitivna disfunkcija, poremećaji ponašanja i duševne promjene koje postupno sve više interferiraju s aktivnostima dnevnoga života oboljele osobe. Premda su znanstvenici identificirali brojne čimbenike koji imaju određenu ulogu u razvoju bolesti, još uvijek nisu otkriveni stvarni uzroci toga kompleksnog poremećaja. Amiloidni plakovi i neurofibrilna vretena najkarakterističnije su patohistološke promjene u moždanome tkivu bolesnika s AB-om. Tijekom posljednjih godina došlo je do znatnoga napretka u razumijevanju patogeneze, razvoju dijagnostičkih metoda i mogućnosti liječenja te bolesti. Nažalost, trenutno su raspoloživi isključivo simptomatski lijekovi koji tek privremeno usporuju propadanje kognitivnih funkcija, no ne i sredstva usmjerena na temeljne patološke mehanizme koja bi mogla modificirati tijek bolesti. Lijekovi usmjereni ka modifikaciji tijeka bolesti još uvijek su u fazi razvoja, no i imunoterapija može biti jedna od opcija u bliskoj budućnosti. Vjerojatno je da će nove spoznaje o patogenezi AB-a, proistekle iz bazičnih istraživanja biti prevedene u kliničku praksu tijekom sljedećih godina. 

Ključne riječi:
Alzheimerova bolest; dijagnoza; epidemiologija; liječenje; patogeneza

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 111

Alzheimer’s disease (AD) is the most common form of dementia characterized by progressive cognitive dysfunction, behavioral disorders and mental changes that gradually interfere more and more with daily activities. Although scientists have identified numerous factors that play a role in disease development, they have yet to discover the real causes of this complex disorder. Amyloid plaques and neurofibrillary spindles are the most characteristic histopathological changes in the brain tissue of patients with AD. Over recent years, there has been significant progress in understanding the pathogenesis, the development of diagnostic methods and treatment options for the disease. Unfortunately, the only available drugs are symptomatic which only temporarily slow down the deterioration of cognitive function and not the means directed at the underlying pathological mechanisms which could modify the course of the disease. Drugs aimed at the modification of the disease are still under development, but immunotherapy may be an option in the near future. Over the coming years it is likely that new insights into the pathogenesis of AD derived from basic research will be translated into clinical practice. 

Key words:
Alzheimer’s disease; diagnosis; epidemiology; pathogenesis; treatment