MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Dijagnosticiranje i liječenje anksioznih poremećaja – smjernice za obiteljske liječnikeDiagnosis and treatment of anxiety disorders - guidelines for family medicine physicians

Aleksandar Ljubotina, Leonardo Bukmir, Branislava Popović, Maja Ljubotina, Tina Zavidić, Arifa Mahmić

Brzi životni ritam i nesigurna budućnost sve više opterećuju suvremene ljude. Strah i tjeskoba emocije su koje sve češće dovode pacijenta obiteljskomu liječniku. Obiteljski liječnik treba razlučiti strah, odnosno privremenu anksioznost koja prati kronične bolesti i složene životne situacije, od anksioznoga poremećaja. Pri tomu, obiteljskome liječniku stoje na raspolaganju, uz strukturirani intervju, i upitnici za probir anksioznih poremećaja. Nakon dijagnosticiranja, obiteljski liječnik može samostalno liječiti anksiozne poremećaje i primjenjivati lijekove za koje nije potrebna preporuka psihijatra. Specijalist obiteljske medicine pružit će anksioznom bolesniku psihološku potporu, a ako je dodatno educiran, i psihoterapiju. U slučaju težih oblika anksioznih poremećaja, pojave simptoma psihoze, sumnje na suicidalnost te izostanka odgovora na propisano liječenje, obiteljski će liječnik konzultirati psihijatra.

Ključne riječi:
anksioznost; anksiozni poremećaji; obiteljski liječnik

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135

A fast pace of life and an uncertain future increasingly burden modern people. Fear and anxiety are emotions that increasingly lead patients to their family physicians. A family physician needs to separate fear, or temporary anxiety that accompanies chronic illnesses and complex life situations, from anxiety disorders. Other than astructured interview, there are questionnaires for the screening of anxiety disorders. A family medicine physician can independently treat anxiety disorders. Regarding pharmacological treatment, it is possible to administer proper medications that do not require a psychiatrist’s recommendation. The family medicine specialist will provide psychological support to the patient suffering from anxiety. If the family medicine physician is further educated, even a psychotherapy may be offered. In cases of more severe forms of anxiety disorders, the appearance of symptoms of psychosis, suspicion of suicidality, and lack of response to prescribed treatment, the family doctor should consult a psychiatrist. 

Key words:
anxiety; anxiety disorders; family physician