Dijagnosticiranje i liječenje anksioznih poremećaja – smjernice za obiteljske liječnike

Autor: Aleksandar Ljubotina, Leonardo Bukmir, Branislava Popović, Maja Ljubotina, Tina Zavidić, Arifa Mahmić
Sažetak:

Brzi životni ritam i nesigurna budućnost sve više opterećuju suvremene ljude. Strah i tjeskoba emocije su koje sve češće dovode pacijenta obiteljskomu liječniku. Obiteljski liječnik treba razlučiti strah, odnosno privremenu anksioznost koja prati kronične bolesti i složene životne situacije, od anksioznoga poremećaja. Pri tomu, obiteljskome liječniku stoje na raspolaganju, uz strukturirani intervju, i upitnici za probir anksioznih poremećaja. Nakon dijagnosticiranja, obiteljski liječnik može samostalno liječiti anksiozne poremećaje i primjenjivati lijekove za koje nije potrebna preporuka psihijatra. Specijalist obiteljske medicine pružit će anksioznom bolesniku psihološku potporu, a ako je dodatno educiran, i psihoterapiju. U slučaju težih oblika anksioznih poremećaja, pojave simptoma psihoze, sumnje na suicidalnost te izostanka odgovora na propisano liječenje, obiteljski će liječnik konzultirati psihijatra.

Ključne riječi:
anksioznost; anksiozni poremećaji; obiteljski liječnik

OGLAS