MEDIX, God. 19 Br. 107/108  •  Pregledni članak  •  Nefrologija HR ENG

Dijabetička nefropatija: dijagnostika, prevencija i liječenjeDiabetic nephropathy: diagnosis, prevention and treatment

Josipa Josipović, Dajana Katičić, Draško Pavlović

Dijabetička je nefropatija česta mikrovaskularna komplikacija šećerne bolesti i vodeći uzrok zatajenja bubrežne funkcije. To je glomerulopatija koja je obilježena povećanom albuminurijom i sniženjem stope glomerularne filtracije, koje su ujedno i neovisni čimbenik rizika kardiovaskularnih bolesti. Otkrivanje dijabetičke nefropatije u najranijim stadijima pruža mogućnost intervencije, s ciljem zaustavljanja i/ili usporenja razvoja komplikacija te poboljšanja globalnog ishoda. Multifaktorskim, ali ipak individualiziranim pristupom potrebno je djelovati na sve čimbenike rizika, uključujući promjene životnoga stila, kontrolu glikemije, krvnoga tlaka i dislipidemije uz kontinuirano opsežno praćenje i pravodobno upućivanje specijalistima nefrolozima. 

Ključne riječi:
dijabetička nefropatija, dijagnostika, terapija; šećerna bolest

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 107/108

Diabetic nephropathy is a common microvascular complication in patients with diabetes mellitus and a major cause of kidney failure. It is a glomerulopathy characterized by albuminuria and reduced glomerular filtration rate, which are also independent risk factors for cardiovascular diseases. Early screening for diabetic nephropathy provides an opportunity for early therapeutic interventions to prevent or delay the onset of complications and improve outcomes. Multifactorial but individualized approach is needed to target all risk factors, including lifestyle modifications and blood pressure, glucose and lipid levels control with a regular follow-up and referral to specialist as needed. 

Key words:
diabetes mellitus; diabetic nephropathies; diagnosis; therapy