MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Pregledni članak  •  Endokrinologija HR ENG

Dijabetička nefropatijaDiabetic nephropathy

Petar Kes, Nikolina Bašić-Jukić

Osnovne značajke dijabetičke nefropatije (DN) su mikroalbuminurija ili makroalbuminurija i poremećaj u funkciji bubrega koji se očituje povećanjem razine serumskog kreatinina i smanjenjem glomerulske filtracije (GF). Klinički, za DN su karakteristični progresivno povećanje proteinurije, smanjenje GF-a, hipertenzija, visoki rizik i smrtnost od srčano-žilnih bolesti. U probiru bolesnika na DN važni su rano testiranje na nepodnošenje glukoze i dijabetes kako bi se utvrdilo koji su bolesnici (naročito ako imaju dijabetes tip 2) skloni razvoju albuminurije. Ostali čimbenici rizika su hipertenzija, poremećaj lipida i centralna debljina. U prevenciji i liječenju DN bitni su kontrola glikemije i krvnog tlaka. Naročito je bitno kontrolirati krvni tlak (>130/80 mmHg), bez obzira na lijekove koji se pri tome koriste. Doslovna kontrola tlaka može usporiti napredovanje nefropatije i spriječiti pobol i smrtnost od srčano-žilnih bolesti. Lijekovi koji blokiraju sustav renin-angiotenzin mogu biti posebno korisni u prevenciji i usporavanju progresije DN-a. Ostale mjere liječenja uključuju preporuke za dijetu (ograničeni unos bjelančevina na 0,6-0,8 g/kg/dan i soli), liječenje statinima i prilagodbu životnih navika

Ključne riječi:
albuminurija; arterijska hipertenzija; dijabetičke nefropatije; komplikacije šećerne bolesti; liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

Diabetic nephropathy (DN) is characterized by microalbuminuria or macroalbuminuria and abnormal renal function manifested by increase in serum creatinine and decrease in glomerular filtration (GF). Clinical picture includes a progressive increase in proteinuria, decline in GF, hypertension and high risk of cardiovascular morbidity and mortality. In screening for DN, early testing for glucose intolerance and diabetes is recommended to identify patients at risk of developing albuminuria, particularly if other risk factors for type 2 diabetes are present. These risk factors include hypertension, lipid abnormalities, or central obesity. The most important components of prevention and management of DN are rigorous blood sugar control and control of blood pressure. Blood pressure control (>130/80 mm Hg) is especially important, irrespective of the antihypertensive agents used, as it may slow down the progression of nephropathy and prevent cardiovascular morbidity and mortality. Specific use of agents that block the renin-angiotensin system appears to be particularly beneficial. Other interventions include dietary recommendations (a restriction of proteins on 0,6-0,8 g/kg/day and salt), administration of statins and lifestyle modification.

Key words:
albuminuria; diabetes complications; diabetes mellitus; diabetic nephropathies; hypertension; treatment