MEDIX, God. 17 Br. 97  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Dijabetes u sklopu metaboličkog sindromaDiabetes and metabolic syndrome

Ivana Pavlić Renar, Izet Aganović

Iako se često metabolički sindrom poistovjećuje s predijabetesom, ispitivanja su pokazala veću prediktivnu vrijednost modela koji koriste neke druge kombinacije biljega rizika za dijabetes. Strategija koja će se koristiti za otkrivanje rizika nastanka dijabetesa ovisi uvelike o cilju postupka: na populacijskoj razini, s ciljem primarne prevencije u populacijama visoke prevalencije bolesti neinvazivni probir ima prednost. Nema jasnih dokaza da se definiranjem metaboličkog sindroma u oboljelih od šećerne bolesti može usporiti progresija kardiovaskularnih komplikacija. To je moguće i zbog toga što je metabolički sindrom konstrukt nekoliko rizičnih čimbenika koje ionako treba tražiti i liječiti u tih bolesnika. Postoji izrazita heterogenost u nastanku komplikacija šećerne bolesti i traganje za jasnim indikatorima rizika se nastavlja. 

Ključne riječi:
komplikacije šećerne bolesti; metabolički sindrom; prognoza; rizični čimbenici

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 97

Although metabolic syndrome is frequently considered to be a prediabetic state, there are numerous risk models using different combinations of risk markers that have grater predictive value. The choice of the strategy for diabetes risk assessment depends on the goal of the strategy: if it is prevention in high risk populations, then non-invasive screening is preferable. There is no clear evidence that screening for metabolic syndrome in patients with diabetes mellitus can postpone progression of cardiovascular complications. Metabolic syndrome is a combination of different risk markers, which are usually screened for and corrected if possible. There is a great heterogeneity in complications of diabetes mellitus, and clearer risk indicators are still to be identified. 

Key words:
diabetes complications; metabolic syndrome X; prognosis; risk factors