Dijabetes tipa 2 i zdravlje srca

Autor: Tina Župetić

Već skoro tri desetljeća na godišnjicu otkrića inzulina, 14. studenoga, obilježavamo Svjetski dan dijabetesa. Obilježavanje tog dana proizašlo je zbog povećane zdravstvene prijetnje koju predstavlja dijabetes, pogotovo u slučaju u kojem je neotkriven ili loše reguliran. Šećerna bolest nastaje kao posljedica smanjenog lučenja inzulina uz (veću ili manju) perifernu rezistenciju na inzulin te posljedičnu hiperglikemiju. Dijabetes tipa 1 razvija se u ranijoj dobi i rjeđi je tip; fokus događanja na Svjetski dan dijabetesa je na češćem obliku šećerne bolesti, koji se javlja u 90% slučajeva, a to je dijabetes tipa 2. Uglavnom se pojavljuje u životnoj dobi od 40 godina nadalje, sa sve više slučajeva i u djece zbog pretilosti. Šećerna bolest tipa 2 posljedica je kombinacije načina života i genetskih čimbenika, a najčešće se povezuje s pretilošću. U svijetu je registrirano oko 463 milijuna oboljelih, a taj broj raste pa se predviđa da će se do 2045. godine popeti na 700 milijuna, što ukazuje na iznimnu važnost šire edukacije javnosti o bolesti.

OGLAS