MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Osvrt na stručno događanje  •  Endokrinologija / Kardiologija HR ENG

Dijabetes tipa 2 i zdravlje srca

Tina Župetić

Već skoro tri desetljeća na godišnjicu otkrića inzulina, 14. studenoga, obilježavamo Svjetski dan dijabetesa. Obilježavanje tog dana proizašlo je zbog povećane zdravstvene prijetnje koju predstavlja dijabetes, pogotovo u slučaju u kojem je neotkriven ili loše reguliran. Šećerna bolest nastaje kao posljedica smanjenog lučenja inzulina uz (veću ili manju) perifernu rezistenciju na inzulin te posljedičnu hiperglikemiju. Dijabetes tipa 1 razvija se u ranijoj dobi i rjeđi je tip; fokus događanja na Svjetski dan dijabetesa je na češćem obliku šećerne bolesti, koji se javlja u 90% slučajeva, a to je dijabetes tipa 2. Uglavnom se pojavljuje u životnoj dobi od 40 godina nadalje, sa sve više slučajeva i u djece zbog pretilosti. Šećerna bolest tipa 2 posljedica je kombinacije načina života i genetskih čimbenika, a najčešće se povezuje s pretilošću. U svijetu je registrirano oko 463 milijuna oboljelih, a taj broj raste pa se predviđa da će se do 2045. godine popeti na 700 milijuna, što ukazuje na iznimnu važnost šire edukacije javnosti o bolesti.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146