MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Radiologija HR ENG

Digitalna tomosinteza dojki u svakodnevnoj kliničkoj praksiDigital tomosynthesis in daily clinical practice

Lucija Kovačević, Maja Prutki, Ranka Štern-Padovan

Karcinom dojke je najčešće dijagnosticiran maligni tumor u ženskoj populaciji, a drugi je najčešći uzrok smrti od karcinoma u razvijenim regijama. Posljednjih nekoliko desetljeća smanjuje se mortalitet od karcinoma dojke, ponajprije zahvaljujući ranome dijagnosticiranju te novim terapijskim opcijama. Radiološka obrada bolesti dojke ključna je za otkrivanje karcinoma u ranome stadiju, što je od iznimne važnosti za prognozu bolesti u bolesnica oboljelih od karcinoma dojke. Najvažnija dijagnostička metoda u otkrivanju karcinoma dojke jest mamografija. Digitalna tomosinteza dojki poznata i kao trodimenzionalna (3D) mamografija, pokazala se učinkovitijom od konvencionalne dijagnostičke mamografije u probirnoj i dijagnostičkoj obradi, jer omogućuje bolji prikaz i analizu tvorbi u gustomu žljezdanome parenhnimu, analizu poremećaja arhitekture te procjenu postojanja multifokalnih ili multicentričnih lezija u dojci. Negativna je strana digitalne tomosinteze povećana doza ionizirajućega zračenja, ali je ona još uvijek ispod sigurnosnih granica. Digitalna tomosinteza dojke je radiološka metoda, koja prevladava nedostatke mamografije uz prihvatljivo veću dozu zračenja.

Ključne riječi:
digitalna tomosinteza dojki; dojka; karcinom dojke; mamografija; probir

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Breast cancer is the most commonly diagnosed malignant tumor in the female population and is the second most common cause of cancer death in developed regions. Breast cancer mortality has been declining over the last few decades, primarily because of early diagnosis and new therapeutic options. Breast imaging is crucial for the detection of breast cancer in early stage, which is of great importance for the prognosis of breast cancer patients. Mammography is the most important imaging modality for breast cancer detection. Digital breast tomosynthesis (DBT), also known as three-dimensional (3D) mammography, has been shown to be more effective than conventional diagnostic mammography in both screening and diagnostic setting. DBT enables for visualization and analysis of breast lesions in dense glandular parenchyma, analysis of architectural disorders, and assessment of multifocal or multicentric lesions in the breast. The downside of the DBT is the increased patient dose, yet within the FDA safety margins. DBT is a radiological method which overcomes the disadvantages of mammography with an acceptably higher radiation dose.

Key words:
breast; breast cancer; digital breast tomosynthesis; mammography; screening